Du är här

Användning av fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäser får användas mellan den 31 december kl. 18 och den 1 januari kl. 02 utan anmälan till räddningsmyndigheten, om inte räddningsmyndigheten lokalt har bestämt något annat.


Venetsiaden

I samband med Venetziaden, som hålls i slutet av augusti, ger räddningsverket ett allmänt tillstånd för användning av fyrverkeripjäser inom områden vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, om inte varning för skogsbrand är ikraft. Områden där fyrverkeripjäser tillåts att skjutas under Venetsiaden meddelas skilt.


Annan användning av fyrverkeripjäser

Användningen av fyrverkeripjäser under andra tider än vid årsskiftet ska anmälas till räddningsmyndighet enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 91 §.
Anmälan ska lämnas in minst en vecka före den planerade användningen. Räddningsmyndigheten kan på basis av anmälan fatta beslut i saken, där det för användningen kan ställas behövliga villkor eller där användningen av fyrverkeripjäser kan förbjudas, om den medför särskild fara. Beslutet är avgiftsbelagd ( 50 €) 

Anmälan görs med den bifogade blanketten. Den ifyllda blanketten skickas per e-post till adressen pelastuslaitos(at)kokkola.fi eller per post till adressen
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, Gustaf Adolfsgatan 76, 67200 Karleby.Upp

Uppdaterad 15.11.2017 | Skicka respons | Skriv ut