Du är här

Kemikalier och explosiva ämnen

Pelastuslaitos valvoo vaarallisten aineiden käyttöä ja varastointia sekä suorittaa onnettomuus tai vaaratilanteessa vaarallisten aineiden torjuntatyötä. Vaarallisiksi aineiksi kutsutaan aineita, jotka ovat terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai ovat palo- ja räjähdysvaarallisia.

Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Upp

Uppdaterad 31.8.2018 | Skicka respons | Skriv ut