Du är här

Brandsyn

Under brandsyner övervakas

 • byggnadens och konstruktionens säkerhet
 • miljöns och omständigheternas säkerhet i granskningsobjektet
 • fastighetsägarens eller innehavarens beredskap för förebyggande av olyckor, bekämpande av skador och befolningsskyddet.

Förebyggande av bränder och övriga olyckor är räddningsverkets centrala uppgift.

Brandinspektörerna svarar i huvudsak om brandsyneverksamheten.

Brandsyn

 • bör förrättas i bostadsbyggnader och periodiskt i de objekt som kan jämföras enligt person- och brandsäkerheten
 • bör förrättas i objekt, i vilka faran som orsakas för person- eller brandsäkerheten eller omgivningen uppskattas som större än normalt
 • bör förrättas i objeketen före verksamheten börjar eller om användningsändamålet har väsentligt ändrat
 • utförs alltid av områdets räddningsmyndighet
 • Den som utför granskningen bör ha tillträde till alla objekt som skall granskas
 • Objektets representant bör presentera de planer, andra dokument och arrangemang som krävs enligt stadganden
 • Ett protokoll uppgörs över granskningen
 • Om man under brandsynen eller övrigt observerar bristfälligheter, bör reparation förodnas. Om reparationerna inte kan utföras genast, ges reparationerna en tidsfrist.
 • Om bristfälligheten eller felaktiga förfaringssättet som observerats under barndsynen orsakar en omedelbar olycksfara, har räddningsmyndigheten rätt att omedelbart avbryta verksamheten och förordna nödvändiga åtgärder som hindrar olyckan. Förordnandet bör verkställas omedelbart.
 • Under granskningen ger man råd om förhindrandet av bränder och andra olyckor

Konstruktiva brandsäkerheten gör grunden för en säker användning av byggnaden under dens hela livslängd.  
Räddningsmyndigheterna övervakar den konstruktiva brandsäkerheten med att delta i

 • planläggningen
 • byggnadsplaneringen
 • behandlingen av byggnadslov
 • ibruktagandet av byggnader  

Brandsyner i nya och gamla byggnader förebygger faror som orsakas människor, egendom eller miljön på grund av bränder och andra olyckor. 


Upp

Uppdaterad 7.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut