Du är här

Räddningsplaner

Räddningsplanen är anvisningar till personalen på ett företag eller de boende i en fastighet. I den anges det hur man ska agera i nödsituationer och hur man ska förbereda sig inför och förebygga sådana. Planen ska uppdateras vid behov och gås igenom i samband med brandinspektionen.

Räddningsplanen ska innehålla en redogörelse för:

  1. slutsatserna av bedömningen av faror och risker,
  2. säkerhetsarrangemangen i byggnaden och de utrymmen som används i verksamheten,
  3. olycksförebyggande anvisningar och förhållningsregler för olyckssituationer och farliga situationer till boende och andra personer,
  4. eventuella andra åtgärder i anslutning till objektets egen beredskap.

En räddningsplan upprättas bland annat för bostadshus med minst tre bostäder, sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar, hotell, stora mötes- och affärslokaler, företag med över 50 personer och lite större lager- och produktionslokaler. En mer detaljerad lista återfinns i räddningslagen.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har sammanställt vägledningar och mallar för upprättande av planen, som räddningsverket uppmanar att man använder vid upprättandet av räddningsplanen. 

På vårdinrättningar och andra utrymmen där de boende har sämre funktionsförmåga än normalt ska man även göra en utredning om utrymningssäkerheten. Utredningen bifogas som bilaga till räddningsplanen och skickas till räddningsverket för bedömning.

Räddningsplanen kan skickas in till räddningsverket via e-post.


Modell för utrymningsövning


Upp

Uppdaterad 15.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut