Du är här

Brandsäkerhet för bostadshusbolag


Räddningsverket inleder självbedömningen av brandsäkerheten för bostadshusbolag i början av året 2020. Självbedömingen börjas med parhus-, radhus och loftgångshusbolag. Under åren 2021-2022 kommer samma system att införas också för höghusbolag.

I självbedömningen av brandsäkerheten för bostadshusbolag har bolagets styrelse och disponenten en betydelsefull roll. Självbedömningen gäller alltid hela husbolaget, och det är husbolagets styrelse eller disponenten som har ansvar för att den blir gjord. I samband med självbedömningsgranskningen är det meningen att delas ut en brandsäkerhetsguide till var och en av husbolagets bostäder, vilken fungerar som ett verktyg för de boende för att göra en bedömning av sin egen livsmiljö. Räddningsverket levererar all material som behövs.


BilagorUpp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut