Olet tässä

Julkinen varautuminen

Valmiuslaki (1080/1991) velvoittaa mm. valtion, kunnat ja julkiset laitokset huolehtimaan erilaisin suunnitelmin toimintansa jatkumisesta myös poikkeusoloissa. Tätä kutsutaan julkishallinnon vastuulla olevaksi väestönsuojeluksi.

turvallisuustilanteet_ja_uhkamallit.jpg 

 • Periaatteena on, että toiminta jatkuu samojen organisaatioiden hoitamana myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
 • Valmiussuunnitelmin ja -harjoituksin pyritään varmistamaan toiminnan jatkuminen kaikissa tilanteissa, myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
 • Sisäasianministeriö velvoittaa pelastuslaitoksia yhteistyössä kuntien kanssa laatimaan ja ylläpitämään suunnitelmat väestön evakuoimiseksi.
 • Kunnat, virastot ja laitokset varaavat käyttöönsä normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tarvitsemansa henkilöstön ja kaluston.
  • Esimerkiksi kunnilla on laaja väestönsuojeluorganisaatio, joka suorittaa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tarpeellisia tehtäviä
  • Tähän organisaatioon kuuluvat mm. ensiapu-, raivaus ja rakentamis-, ja huoltomuodostelmat.
 •  Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
  • varautuu valmiussuunnitelmin normaaliolojen häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin.
  • varaa käyttöönsä henkilöt ja materiaalin sekä tilat myös poikkeusoloja varten.


Lisäksi pelastuslaitos:

 • valvoo
 • koordinoi
 • ohjaa
 • kouluttaa ja
 • yhteen sovittaa varautumista alueensa kunnissa ja muissa organisaatioissa.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.5.2015 | Lähetä palautetta | Tulosta