Olet tässä

Kulotusilmoitus

Tulta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. (Pelastuslaki 5 - 8 §)

Pelastuslaitos ei erikseen anna polttamiselle lupaa, vaan tulen käsittelyn vastuuhenkilön on itse oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Kulotuksesta, kokon poltosta tai muusta merkittävästi savua tuottavasta tulenkäytöstä on ilmoitettava kolme (3) päivää ennen polttoa pelastuslaitokselle. Tällä ehkäistään turhat hälytykset polttopaikalle.

Perinnekokoista, kuten pääsiäiskokot, ei tarvitse tehdä ilmoitusta ellei tilaisuuteen osallistu yli 200 henkilöä samanaikaisesti. Silloin tilaisuudesta pitää tehdä myös yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma.

Jätteitä (esim. rakennusjätteitä) ei saa koskaan polttaa. Kuntien ympäristömääräykset säätelevät risujen, oksien sekä vastaavien puutarhajätteiden polttamista.

Tämänlaisesta tulen käsittelystä on ilmoitettava pelastuslaitokselle oheista lomaketta käyttämällä tai vaihtoehtoisesti lomake täytetään kunnan paloasemalla. Lomake lähetetään pelastuslaitokselle painamalla allaolevaa lähetä-nappia. Huomioi, että jotkin kohdat ovat pakollisia täyttää.


Kulotusilmoituslomake

Vastuuhenkilön sähköpostiosoite
Vastuuhenkilön yhteystiedot (puh nro jne.)
Kyseessä on







Lisätietoja polttamisesta
Polttaminen tapahtuu



Mitä alkusammutuskalustoa polttopaikalle on varattu?

Tarkemmat osoitetiedot polttamispaikasta
Kunta
Paikan koordinaatit (N)
Paikan koordinaatit (E)
Osoite
Aloitusajankohta (päivämärä ja kellonaika)
Polttamisen arvioitu kesto
Alueen koko (ha)
Olen ymmärtänyt, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Merkittävää savua aiheutuvista poltoista tulee pelastuslain mukaan ilmoittaa pelastuslaitokselle, ja ymmärrän, että pelastuslaitos ei erikseen anna polttamiselle lupaa, vaan tulen käsittelyn vastuuhenkilön on itse oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.


Olen lukenut ja ymmärtänyt kulotukseen ja kokon polttoon liittyvät tekijät ja huolellisuusseikat.



 

Muistilista polttamista varten

  • Polttaminen voi tapahtua vain omalla maalla, muualla vain maanomistajan luvalla.
  • Älä polta metsä- ja ruohikkopalovaaran aikana.
  • Älä polta kovalla tuulella.
  • Polttopaikalle on varattava riittävästi alkusammutuskalustoa.

  • Metsämaan kulotus perustuu pelastuslakiin (379/2001). Tulen käytössä on aina huomioitava tarpeellinen varovaisuus, johon kuuluu riittävät varotoimet.

  • Sytyttäjänä olet vastuussa myös vahingoista!


Tarkemmat koordinaatit löydät 112 Suomi -sovelluksen avulla.


Päivitetty 17.8.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta