Du är här

Anmälan om brandrisk eller annan olycksrisk

Enligt 42 § i räddningslagen om myndigheterna i samband med sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken.

Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksamhetsidkare enligt 18 § 2 mom. som ombesörjer driften av vårdinrättningar och ordnandet av service- och stödboende och deras anställda.


palovaara_nappi_sv.gif

http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus/

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut