Du är här

Objektskort

Objektskort ska göras för objekt som är utrustad med automatisk brandlarmanläggning, automatisk släckningsutrustning och/eller brandteknisk rökventilationssystem. Objektskort bör också göras för objekt var farliga ämnen förvaras. Räddningsverket använder objektskort i olyckssituationer.


Författningsgrund


Anvisningar för objektskort

Objektskortet består av två dokument, framsida och objektskorts teckning (exempel):

Instruktioner som ska användas i objektskortet framgår i dokumentet nedan:


Information som visas i objektkort

När objektkort görs måste följande beaktas:

  • Objektskortet måste vara i A4- eller A3-storlek
  • Objektkortets text måste vara i rätt riktning när PDF-filen öppnas
  • En detaljritning kan användas so grund, men alla onödiga streck måste avlägsnas (detta så att objektskortet kan öppnas snabbt)
  • Gator och vägar som tangerar byggnaden måste märkas ut (gatunamn) eller så bör objektet vara identifierat i en regionkarta
  • En måttskala bör vara presenterad för att kunna mäta avstånd


Skicka objektskort till räddningsverket

Objektskort skickas till pelastuslaitos@kokkola.fi som DOC-filer. Objektskort och objektkorts tecknings skickas som olika dokument.

Områdets räddningsverk ska underrättas om ändringar i objektsuppgifterna.


Upp

Uppdaterad 7.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut