Du är här

Hygges- och brasbränning

Räddningsverket ger inte specifikt tillåtelse till bränning, utan skall själv vara omsorgsfull så att eldsvådan och olyckor undviks. Räddnigsverket ska meddelas om hygges- och brasbränning samt eller hantering av eld som orsakar mycket rök. Meddelandet ska skickas tre (3) dagar på förhand. Detta förhindrar onödiga falska brandlarm till platsen.

Traditionella brasor såsom påskbrasor, behöver ej anmälas ifall deltagarantalet inte överskrider 200 personer på samma gång vid tillställningen. Ifall deltagarantalet överskrider 200 personer måsta man göra räddningsplan för offentlig tillställning.

Skräp får aldrig brännas. Kommunernas miljöskyddsföreskrifter reglerar bränning av ris och kvistar samt annat trädgårdsavfall.

Hantering av sådana bränningar måste anmälas till räddningsverkt via elektroniska blankett eller blanketten fylles i kommunens brandstation.

Märka att några informationslådor är obligatoriska att fylla.

Person som ansvarar för bränning
E-postadress för ansvarig person
Ansvarsperson kontaktinformation (telefonnummer osv.)
Det år fråga omMer information om bränning
Plats för bränningenHurdan förstahandssläckningsutrustning finns på plats?
Exakta addressinfo om bränningsplatsen
Kommun
Koordinater för plats (N)
Koordinater för plats (E)
Adress
Tid för bränning (datum och klockslag)
Bedömningstid av bränning
Områdets storlek (ha)
Jag har förstått, att lägereld eller annan öppen eld får inte göras upp, om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Enligt räddnigslag måste alla brasor som orsakar mycket rök måste anmälas till räddgnigsverket. Jag förstår också att räddningsverket inte ger lov för bränning, men den ansvariga personen för bränning måste själv vara aktsam så att brandrisk eller risk för någon annan olycka samt skada undviks.
Jag har läst och är medveten om alla faktorer och säkerhetssaker som gäller hugges- och brasbränning.


Minneslista för bränning

  • Bränningen får ske endast på egen mark, andras mark endast med markägarens tillstånd.
  • Vid skogsbrandvarningen är bränningen förbjudet.
  • Vid hård vind får inget brännas.
  • Vid bränningsstället måste finnas tillräckligt med förstahandsläckningsutrustning.


För kordinater ladda ner 112 Suomi-positioneringsprogramvara. (instruktioner)


Uppdaterad 28.6.2017 | Skicka respons | Skriv ut