Du är här

Efter en eldsvåda


Ta hand om din hälsa!

Om du har andats in rökgaser på brandplatsen och mår dåligt, sök dig till
hälsovårdscentralens dejourering eller ring 112. Ibland kan symptomen
framkomma först efter en tid.

Kom ihåg att också den psykiska eftervården är viktig efter en
chockerande olycka.


Möjliga reaktioner efter en olycka:
 • Olyckan känns overklig och det är svårt att förstå vad som har hänt.
 • Du har fysiska symptom såsom huvudvärk, illamående och muskelvärk.
 • Du är gråtig och känslorna svallar, eller du är avtrubbad och kan inte hantera dina känslor.
 • Du känner rädsla, hat, skuldkänslor eller sorg.
 • Du har svårt att somna och att sova.
 • Olyckan upptar dina tankar hela tiden.
 • Du upplever att du måste förstå vad som har hänt, veta orsakerna bakom eller hitta den skyldiga.

De ovan nämnda reaktionerna är vanliga efter en uppskakande olycka. Reaktionerna avtar med tiden och det är möjligt att komma över även en chockerande upplevelse. Prata om dina känslor, det hjälper att gråta. Kom ihåg att äta och dricka tillräckligt med vatten. Motion hjälper ofta mot sömnsvårigheter. Var inte ensam! Sök och ta emot hjälp. Fortsätt med dina vardagliga rutiner. Det är möjligt att reaktionerna på en kris man upplevt kommer med fördröjning och att reaktionerna uteblir till en början. Det lönar sig att söka professionell hjälp också för försenade reaktioner. Alla reagerar inte på kriser på samma sätt, för vissa blir det inte starka reaktioner. Alla bearbetar krisen på sitt eget sätt.


Om det har skett en eldsvåda i ditt hem eller en fastighet so du äger:

 • Kontakta disponenten/fastighetsskötaren och husbolagets styrelseordförande (bl.a. i fastighetsförsäkringsärenden).
 • Ifall du misstänker ett brott i samband med eldsvådan eller om det är frågan om stora brandskador, gör en polisanmälan och be om en kopia av anmälan för försäkringsbolaget (brottsanmälan eller polisens undersökningsprotokoll).
 • Ta utan dröjsmål kontakt med ditt försäkringsbolag (hem eller brandförsäkring). Försäkringsbolaget ska inspektera skadorna innan reparationsarbetet inleds (spara skadad egendom till skadeinspektionen). I samband med skadeinspektionen och ersättningsbehandlingen kommer man överens om ersättning av den skadade egendomen. Om brandorsaken inte är fullständigt klar måste man ha tillstånd av polisen för att få flytta på egendom.
 • Om du inte kan övernatta i ditt hem, ta reda på var du kan bo tillfälligt. Kom på förhand överens om eventuella kostnader för tillfälligt logi med ditt försäkringsbolag. Det är möjligt att du inte kan vistas i ett brandskadat utrymme på grund av polisens undersökningar eller eventuella skadliga gaser. Ta med dig hemifrån t.ex. nycklar, identitetsbevis/pass, kreditkort, personliga mediciner, bankkontokort/säkerhetskoder, betyg och fotoalbum.
 • Förhindra ytterligare skador. Försäkra dig om att lokalen övervakas och skyddas mot inbrott (du kan komma överens om saken t.ex. med fastighetens disponent). Skydda egendomen från utomstående skadegörelse, stöld och regnskador.
 • Gör en lista över dina skadade och förstörda ägodelar så fort som möjligt. Lös egendom kan vanligtvis rengöras från sot och röklukt. Egendom som blivit våt kan tvättas och torkas av en professionell skadetjänst.
 • Använd auktoriserade företag som specialiserat sig på skador i efterhand, se www.vahinkopalvelut.net.

Observera att en fastighetsförsäkring ersätter skador i byggnadens konstruktioner. En hem‐ eller brandförsäkring ersätter lös egendom.


Psykiskt stöd efter en olycka

En brand är ofta en chockerande upplevelse. Både offret, den närstående, räddarna och ögonvittnen kan behöva psykiskt stöd efter en olycka. Det lönar sig att söka utomstående hjälp. Den psykiska eftervården hjälper dig att behandla de reaktioner och lidande som olyckan orsakat, underlättar ångest och förebygger senare stressymptom.


Psykisk eftervård erbjuds av:
 • Hälsocentraler och sjukhus
 • Socialjouren
 • Krisgrupper och kriscentraler
 • Personalhälsovården
 • Församlingarna (diakonins jour, grupper för psykisk vård)
 • Familjerådgivningar och familjerådgivningscentraler
 • Mentalvårdsbyråer
 • Brottsofferjouren

Du får kontakt med social- och krisjouren vid behov genom att ringa 044 7809 173 (Mellersta Österbotten), 06 325 2347 (Österbotten) eller 112.


Riksomfattande kristelefoner:
 • Föreningen för Mental hälsa, den nationella kristelefonen tel. 09 252 0112 (mån&ons kl. 16–20, tis, ons, och fre kl. 9-13 eller 24/7 på finska tel. 09 2525 0111)
 • Crisis prevention for foreigners 09 2525 0113 (mon&tue 11-15, wed 13-16&17-21, thu 9-12)
 • Kyrkans samtalstjänst tel. 0400 22 11 90 (varje kväll kl. 20-23)
 • Brottsofferjourens telefonhjälp tel. 116 006 (på svenska mån-fre kl. 12–14 och jour på finska mån-fre kl. 12-14)
 • www.tukinet.net är en kriscentral på webben


Materiellt och psykiskt stöd:

Röda korsets larmgrupp stöder finländare med materiell och mental förstahjälpen under de första dygnen efter en olycka eller annan specialsituation. Gruppen är en del av Frivilliga räddningstjänstens
organisation och larmsystem. Även diakonins personal vid församlingen hjälper personer i akuta nödsituationer.

Upplysningar: Röda korset https://www.rodakorset.fi/sok-stod-och-hjalp, Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland https://evl.fi/stod-och-hjalp.

Uppdaterad 12.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut