Olet tässä

Haluatko palokuntalaiseksi?

Mikä on sopimuspalokunta?

Kuva talonpolttoharjoituksesta
Klikkaa kuva suuremmaksi!

Kokkolassa ja Pietarsaaressa sijaitsevat alueemme kaksi välittömään lähtövalmiuteen miehitettyä ammattipaloasemaa, mutta näiden lisäksi on 18 sopimuspalokuntaa sijoitettuna tasaisesti ympäri pelastusaluetta, jotta kansalainen saa hätätilanteessa avun olinpaikastaan riippumatta mahdollisimman nopeasti. 

Sopimuspalokuntatoiminta ei ole perustehtävän osalta vapaaehtoista tai harrastustoimintaa, vaan siihen tulee suhtautua vapaaehtoisuutta ja harrastajamaisuutta vahvemmin. Kaikki alueemme sopimuspalokunnat ovat ns. henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia. Tämä eroaa perinteisestä VPK-toiminnasta siten, että sopimuspalokunnassa palokuntalainen on työsuhteessa alueellisen pelastustoimen isäntäkuntaan (meidän tapauksessamme Kokkolan kaupunkiin), ja on siten osa pelastuslaitoksen henkilöstöä. 

Sopimushenkilöstö hälytetään töihin aina tarvittaessa, vuorokaudenajasta riippumatta. Siksi on tärkeää, että palokuntiemme hälytysosastojen henkilöstömäärä on riittävän suuri, jotta hälytyksiin saadaan riittävä määrä miehistöä.

Minustako sopimuspalokuntalainen?

Sopimushenkilöstölle ei ole asetettu vaatimuksia pohjakoulutuksen tai muiden erityistaitojen suhteen. Pelastuslaitoksen henkilöstö koulutetaan perus- ja erityistehtäviin valtakunnallisen koulutusjärjestelmän mukaisesti. Koulutuksen avulla varmistetaan, että jokaisella pelastustoimintaan osallistuvalla on riittävä osaamisen taso toimia pelastustehtävissä. Harjoittelijaksi sopimuspalokuntaan voi päästä 16 vuotta täyttänyt henkilö, mutta hälytysosastoon pääseminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja pelastustoiminnan peruskurssin suorittamista.

Koska kyse on sivutoimisesta työstä, maksetaan aktiivisuudesta henkilökohtaista palkkaa harjoitus- ja työtuntien osalta. Tämän lisäksi sopimushenkilöstö on työnantajan puolesta vakuutettu harjoituksissa ja töissä ollessaan, ja lisäksi työterveyshuolto varmistaa henkilöstön terveydentilan säännöllisin tarkastuksin.

Työn luonteesta johtuen pelastuslaitoksen henkilöstöltä edellytetään nuhteettomuutta ja perusterveyttä, joten merkinnät rikosrekisterissä ja tietyt sairaudet voivat olla esteenä palokuntaan liittymiselle. Lisäksi hälytystoimintaan osallistuvilta edellytetään tehtävän mukaista peruskuntoa, joka todetaan säännöllisin testein.

Tukiosastot

Haluaisitko olla osaltasi auttamassa ihmisiä ja onnettomuuksien torjumista, mutta et kuitenkaan koe suihkuputkea tai moottorisahaa omaksi työkaluksesi? Usealla paloasemalla on olemassa myös tukiosasto, joka on erittäin tärkeässä roolissa erityisesti pitkäkestoisilla tehtävillä. Pelastustoiminnassa tukiosasto voidaan hälyttää hoitamaan erilaisia huoltotoimia, kuten ruoka- ja vaatehuoltoa, jolla varmistetaan sammutushenkilöstön jaksaminen ja toiminnan jatkuvuus tehtävällä.

Kuinka pääsen toimintaan mukaan?

Syttyikö kipinä palokuntatoimintaan? Haemme joukkoomme jatkuvasti sitoutuneita, aktiivisia palokuntalaisia turvaamaan kansalaisten arkea. Suurin tarpeemme on tällä hetkellä erityisesti Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkialueiden ulkopuolella, pienemmillä paikkakunnilla. Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ota yhteyttä lähimmän paloaseman asemavastaavaan tai pelastuslaitoksen asiakaspalveluun. Yhteystiedot löydät alta.


PalosemaVarsinainen asemavastaava Asemavastaava 1. lomavuoro (kesä-heinäkuu)Asemavastaava 2. lomavuoro (heinä-elokuu)
Kaarlelan VPK (Kokkola)

Malin Åminne

puh. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Jari Nygård
puh. 044 3745 273
jari.nygard@kokkola.fi

Malin Åminne

puh. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Kälviä, Lohtaja, UllavaJari Nygård
puh. 044 3745 273
jari.nygard@kokkola.fi
Jari Nygård
puh. 044 3745 273
jari.nygard@kokkola.fi
Joni Kontio
puh. 0400 568 595
joni.kontio@kokkola.fi
Pietarsaaren VPK, Luoto, Bosund

Malin Åminne

puh. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Niina Kontio
puh. 040 4892 254
niina.kontio@kokkola.fi

Malin Åminne

puh. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Kruunupyy, Alaveteli, Teerijärvi

Malin Åminne

puh. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Thomas Ljungberg
puh. 040 8065 975

thomas.ljungberg@kokkola.fi

Malin Åminne

puh. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Kaustinen, Veteli, Halsua

Heikki Hietalahti

puh. 040 580 0753

heikki.hietalahti@kokkola.fi

Pasi Haaponiemi
puh. 040 8068 465

pasi.haaponiemi@kokkola.fi

Heikki Hietalahti

puh. 040 580 0753

heikki.hietalahti@kokkola.fi

Perho

Heikki Hietalahti

puh. 040 580 0753

heikki.hietalahti@kokkola.fi

Sopimushenkilöstö
0400 234 112
perhonpalo@gmail.com

Heikki Hietalahti

puh. 040 580 0753

heikki.hietalahti@kokkola.fi

Kannus, EskolaKimi Nygård
puh. 040 4882 977
kimi.nygard@kokkola.fi
Jari Nygård
puh. 044 3745 273
jari.nygard@kokkola.fi
Kimi Nygård
puh. 040 4882 977
kimi.nygard@kokkola.fi
Toholampi, Lestijärvi

Pekka Salonen
puh. 044 788 5271

pekka.salonen@kokkola.fi

Pasi Hakala
puh. 044 7885 270

pasi.hakala@kokkola.fi

Pekka Salonen
puh. 044 788 5271

pekka.salonen@kokkola.fi


Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen asiakaspalvelu
puh. 040 829 4111
pelastuslaitos@kokkola.fi

Päivitetty 17.6.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta