Du är här

Vill du bli avtalsbrandman?

Vad är en avtalsbrandkår?

talonpoltto01.jpg

Brandstationerna i Karleby och i Jakobstad är de enda 24/7 bemannade s.k. yrkesbrandkårerna på vårt område. Utöver dessa har vi 18 avtalsbrandstationer placerade runtom området så, att medborgarna får den hjälp de behöver så effektivt som möjligt, oberoende av var man befinner sig.

Att vara avtalsbrandman är inte på samma sätt frivilligt eller endast en hobby, som frivillig brandkårsverksamhet kanske traditionellt har varit, utan det kräver att man kan förbinda sig till verksamheten och vara aktiv.  Här på Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk är all avtalspersonal i ett personligt arbetsförhållande till värdkommunen (vilket i vårt fall är Karleby stad), och därmed en del av räddningsverkets personal.

Avtalspersonalen larmas till arbete alltid vid behov, oberoende av klockslag. Därför är det viktigt att våra brandstationers alarmavdelningar har tillräckligt med personal, så att vi kan vara försäkrade av att personal fås på plats när det behövs.

Skulle jag kunna bli avtalsbrandman?

Vi har inga särskilda krav på grundläggande utbildning eller specialkunskaper för avtalspersonalen. Räddningsverkets personal utbildas för verksamheten enligt ett nationellt skolningssystem. Med skolningen försäkrar vi, att alla som deltar i räddningsuppdrag har en tillräcklig skolning och kunskap för arbetet som utförs. Som praktikant kan man komma med i brandkåren redan efter att man fyllt 16 år, men för att komma med i alarmavdelningen krävs att man är över 18 år och har gått en grundkurs för räddningsverksamhet.

Eftersom det är fråga om en bisyssla, betalas avtalspersonalen lön för gjorda övnings- och arbetstimmar. Arbetsgivaren har naturligtvis också en försäkring för sin personal under övningar och arbetsuppgifter, och dessutom granskas personalens hälsotillstånd regelbundet hos arbetshälsovården.

På grund av arbetets natur förutsätter vi dock oförvitlighet och en viss grundläggande hälsa av personalen, så vissa sjukdomar eller uppgifter i straffregistret kan vara hinder för att komma med i verksamheten. Av alarmavdelningens personal förutsätts också en grundläggande fysisk kondition, vilket testas regelbundet.

Stödavdelningar

Skulle du vilja vara med och hjälpa människor och bekämpa olyckor, men slangar och motorsågar känns inte som verktyg för just dig? Flera brandstationer på vårt område har också så kallade stödavdelningar, som spelar en viktig roll speciellt vid räddningsuppdrag som pågår en längre tid. Stödavdelningar kan larmas för att ta hand om t.ex. matlagnings- eller klädvårdsuppgifter så, att vi kan försäkra räddningspersonalens ork och verksamhetens kontinuitet på arbetsuppgifterna.

Hur kan jag komma med?

Låter det intressant? Vi söker beständigt nya aktiva medlemmar, som vill vara med och hjälpa människor, och är redo att förbinda sig till verksamheten. Vårt största behov är för tillfället på mindre orter och utanför Karleby och Jakobstads stadsområden. Om du blev intresserad och tänker att det här skulle kunna vara något för dig, tveka inte att kontakta närmaste brandstationen eller räddningsverkets kundbetjäning. Kontaktuppgifterna för brandstationernas ansvarspersoner och räddningsverkets kundbetjäning hittas nedan. 


BrandstationAnsvarspersonerAnsvarspersoner 1. semestertur (kesä-heinäkuu)Ansvarspersoner 2. semestertur  (heinä-elokuu)
Karleby FBK

Malin Åminne

tel. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Jari Nygård
tel. 044 3745 273
jari.nygard@kokkola.fi

Malin Åminne

tel. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Kelviå, Lochteå, UllavaJari Nygård
tel. 044 3745 273
jari.nygard@kokkola.fi
Jari Nygård
tel. 044 3745 273
jari.nygard@kokkola.fi
Joni Kontio
tel. 0400 568 595
joni.kontio@kokkola.fi
Jakobstad FBK, Larsmo, Bosund

Malin Åminne

tel. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Niina Kontio
tel. 040 4892 254
niina.kontio@kokkola.fi

Malin Åminne

tel. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Kronoby, Nedervetil, Terjärv

Malin Åminne

tel. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Thomas Ljungberg
tel. 040 8065 975

thomas.ljungberg@kokkola.fi

Malin Åminne

tel. 040 806 5301

malin.aminne@kokkola.fi

Kaustby, Vetil, Halso

Heikki Hietalahti

tel. 040 580 0753

heikki.hietalahti@kokkola.fi

Pasi Haaponiemi
tel. 040 8068 465

pasi.haaponiemi@kokkola.fi

Heikki Hietalahti

tel. 040 580 0753

heikki.hietalahti@kokkola.fi

Perho

Heikki Hietalahti

tel. 040 580 0753

heikki.hietalahti@kokkola.fi

Avtalspersonal
0400 234 112
perhonpalo@gmail.com

Heikki Hietalahti

tel. 040 580 0753

heikki.hietalahti@kokkola.fi

Kannus, EskolaKimi Nygård
tel. 040 4882 977
kimi.nygard@kokkola.fi
Jari Nygård
tel. 044 3745 273
jari.nygard@kokkola.fi
Kimi Nygård
tel. 040 4882 977
kimi.nygard@kokkola.fi
Toholampi, Lestijärvi

Pekka Salonen
tel. 044 788 5271

pekka.salonen@kokkola.fi

Pasi Hakala
tel. 044 7885 270

pasi.hakala@kokkola.fi

Pekka Salonen
tel. 044 788 5271

pekka.salonen@kokkola.fi


Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk - kundbetjäning
tel. 040 829 4111
pelastuslaitos@kokkola.fi


Uppdaterad 17.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut