Du är här

Veneziaden

27.8.2013

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, Österbottens räddningsverk och Södra Österbottens räddningsverk har beslutat tillåta användning av fyrverkeripjäser inom sina områden från 31.8. kl. 18.00 till 1.9. kl. 02.00 i år. Under varning för skogsbrand eller hård vind är fyrverkeri förbjudet. Fyrverkeripjäser får inte avfyras i tätorternas centrum, bostadsområden eller nära byggnader. Räddningsverken meddelar om eventuella andra begränsningar av användningsområdet på sina webbsidor. 

 

Även en bekant omgivning kan överraska – beakta därför riskerna!

Sommaren och stugsäsongen går åter mot sitt slut. I de österbottniska kusttrakterna brukar man fira villaavslutning eller veneziad på sommarställena där marschaller och raketer traditionellt ingår i firandet.

Räddningsverket hoppas på en trygg villaavslutning men uppmanar ändå alla veneziadfirare att ta reda på sommarställets adress (vägförbindelsen) och koordinater (www.112.fi), för att den hjälp som eventuellt behövs ska hitta fram så snabbt som möjligt.


Var försiktig med fyrverkerier! Här en enkel och viktig komihåglista för veneziadfirare

 • Det är förbjudet att till berusade och personer under 18 år överlåta explosiva varor som är avsedda för enskild konsumtion (83 § i lag 2005/390).

 • Den som handskas med fyrverkeripjäser måste använda skyddsglasögon, men också för åskådare är det bra att skydda ögonen

 • Den som använder fyrverkeripjäser ska alltid läsa bruksanvisningen för produkten.

 • Fyrverkeripjäser får användas bara utomhus och på öppna platser.

 • Det är absolut förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser från en balkong eller mitt i en folkmassa.

 • Välj plats för avfyrningen så att den inte orsakar fara för människor eller byggnader.

 • Vid antändningen av fyrverkeripjäserna är det bra att använda ett tändrör.

Säkerhets- och kemikalieverkets anvisningar för fyrverkerier: www.tukes.fi


Marschaller hör till festen men är inte heller ofarliga. Viktigt att tänka på när du placerar ut dem är åtminstone följande:

 • Placera dem på ett oantändligt underlag av t.ex. sten, betong, metall eller glas.

 • Se till att de ligger tillräckligt långt från gångvägar, eftersom bl.a. kläder av konstfibrer kan antändas och smälta lätt.

 • Lägg dem på platser där de är skyddade för vind och regn.

 • Var extra försiktig med marschaller i folieformar. De blir lättare när de har brunnit en stund. Då kan vinden ta tag i dem och flytta på dem.'

 • Brinnande marschaller ska alltid övervakas!


Förnuftigt på sjön

Veneziad firas också på holmar och skär dit man måste ta sig med båt. Österbottningarna har alltid varit förnuftiga på sjön och vi hoppas att försiktigheten håller i sig. Ha bra sjövett och öppna den eventuella festflaskan först när du är framme! Kom också ihåg flytvästar och färdbelysning! Du sköter väl också om att de på land känner till vilken rutt du tar när du kastar loss.


En trevlig och trygg villaavslutning!

Upp

Uppdaterad 27.8.2013 | Skicka respons | Skriv ut