Du är här

Fira midsommar tryggt

20.6.2013

Då vi firar midsommar är det bra att tänka på säkerheten och sköta om sig själv och sina närmaste. Såväl i trafiken, nära vattnet som vid eldhantering är det viktigt att vara försiktig. Alkohol lönar det sig att använda bara med måtta. Alkohol är den största enskilda bakomliggande faktorn vid olyckor, våld och missöden.

 

God dräng, dålig husbonde

För många är midsommarbrasan en del av traditionerna. Kom ihåg att det alltid krävs markägarens tillstånd för att göra upp öppen eld. Den som tänder eld är skyldig att ha beredskap för förstahandssläckning och ansvarar för eventuella skador. Det är inte tillåtet att göra upp öppen eld ifall det finns en uppenbar risk för skogsbrand eller annan eldsvåda. På meteorologiska institutets webbplats kan du kontrollera varningar för skogs- och gräsbrand samt vindvarningar. Det behövs ingen anmälan till räddningsverket om privata midsommarbrasor. Midsommarbrasor eller annan öppen eld får inte orsaka fara eller rökolägenheter. Räddningsmyndigheten har rätt att förbjuda midsommarbrasor om de orsakar fara.

Brasans underlag måste vara oantändligt och växter som kan fatta eld måste avlägsnas från ett tillräckligt stort område. Säkra ställen är t.ex. ett berg, en sandstrand eller en flotte i vattnet. Fukta brasans omgivning omsorgsfullt. Kontrollera vindriktningen och vindstyrkan innan du tänder brasan. Övervaka brasan och omgivningen så länge det brinner. Håll mobiltelefonen i närheten, i en nödsituation får du tag på brandkåren på nödnumret 112. Släck brandresterna med vatten; askan kan vara het under flera dygn.

 

Bastun varm och grillen het

Under midsommaren är det vanligt att bada bastu länge och väl, men värm inte bastun dygnet runt. Bastun kan överhettas och temperaturen i konstruktionerna kan bli farligt hög. Då du värmer bastun lönar det sig att hålla paus emellanåt, så finns det en bastu att njuta av också nästa sommar. Inte heller öppna spisar eller andra eldstäder får värmas alltför mycket åt gången för att rökkanalen inte ska skadas eller hettan antända konstruktionerna. I närheten av en het bastuugn och vattengryta måste man vara försiktig för att undvika brandskador.

När du grillar ska du kontrollera att det inte finns någonting lättantändligt nära grillen eller ovanför den. Placera grillen på ett stadigt, icke brännbart underlag i skydd för vinden. Lämna inte en het grill oövervakad. Se till att barn och husdjur hålls tillräckligt långt borta från den heta grillen, tändvätskor och elddon. Ha en släckningsfilt intill grillen. En fettbrand får aldrig släckas med vatten, rätt släckningsmetod är att kväva elden. Innan du använder en gasgrill ska du kontrollera att gasslangen och tryckreduceringsventilen är i skick. Stäng ventilen när du inte grillar. Häll aldrig varm aska i naturen eller i soptunnan. Det kan ta över ett dygn för askan att svalna. Askan förvaras säkert i ett lockförsett metallkärl.

 

Förnuftigt på sjön

Ett tryggt midsommarfirande innebär också att känna sitt ansvar när man rör sig till sjöss. Kontrollera vädret innan du ger dig ut på vattnet och bär alltid flytväst i båten. Båten och dess redskap ska hållas i gott skick. Drunkningsolyckor är ofta relaterade till alkoholbruk – rör du dig på sjön ska du hålla dig nykter.

Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds statistik har 25 personer drunknat i år. Årligen drunknar över hundra finländare. Flest drunkningsolyckor sker under sommarmånaderna. I fjol drunknade 70 personer under maj–augusti.

Överskatta inte din simkunnighet. Simma längs stranden på ett sådant djup att fötterna når bottnen. Hoppa aldrig i okänt vatten. Kontrollera först att inga faror döljer sig under ytan. Barn ska vaktas extra noggrant vid vatten. Låt inte barn simma utan att en vuxen är på plats, ett barn kan aldrig ansvara för ett annat barns säkerhet. Vakta små barn på en arms längds avstånd och så att barnet befinner sig mellan den vuxna och stranden.

 

Kör försiktigt

Reservera tillräckligt med tid för resan. Lämna brådska och stress hemma. Förutse hurdan trafiken är genom att följa med trafikmeddelanden innan du åker, till exempel på www.liikennevirasto.fi. Försäkra dig om att både bilen och föraren är i skick. Kör inte när du är trött. En trött förare reagerar långsammare, uppmärksammar trafiken sämre och tar fler onödiga risker än en pigg förare. Låt aldrig en alkoholpåverkad person sätta sig vid ratten. På Trafikskyddets webbplats hittar du tips för sommartrafik, www.liikenneturva.fi/sv.

Försäkra dig om att brandvarnarna fungerar i alla lokaler där någon övernattar. Det lönar sig också att kontrollera sina förstahjälpsartiklar: du har väl åtminstone desinfektionsmedel för att rengöra sår, plåster och förbandsartiklar, värkmedicin och febernedsättande medel, Kyypakkaus samt fästingtång? Det är viktigt i nödsituationer att känna till sin exakta position. Genom Nödcentralsverkets kartkoordinattjänst kan du kolla stugans eller friluftplatsens koordinater på förhand,

 

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk önskar alla en trygg sommar!

 

Upplysningar;
Jouni Leppälä
räddningschief
tfn. 040-7487670, jouni.leppala@kokkola.fi

 

Tekstisi tulee tähän.

Upp

Uppdaterad 20.6.2013 | Skicka respons | Skriv ut