Du är här

Hyggesbränning ska meddelas på förhand till räddningsmyndigheterna

14.4.2015

I räddningslagen finns lagstiftat att man är skyldig att anmäla om uppgörande av öppen eld. Den som utför hygges- och halmbränning ska meddela om detta på förhand till räddningsmyndigheterna. Även annan uppgörande av eld ska meddelas om, ifall rökmängden som uppkommer är märkbar.

Traditionella brasor såsom påskbrasor, behöver ej anmälas ifall deltagarantalet inte överskrider 200 personer på samma gång vid tillställningen. Ifall deltagarantalet överskrider 200 personer måsta man göra räddningsplan för offentlig tillställning.

Många människor utför hygges- och halmbränning på våren. Räddningsverket önskar att alla hygges- och halmbrännare uppmärksammar följande saker:

  • Planera hygges- och halmbränningen på förhand och beräkna hur terrängen ser ut och vindens riktning.
  • Vid blåsigt väder är det inte säkert att utföra hygges- och halmbränning.
  • Skaffa tillräckligt mycket förstasläckningsmaterial, ämbar, vattensåar, vattenslang, metallkratta osv.
  • Utför aldrig hygges- och halmbränning ensam.
  • Om bränningen sprider sig, vänta inte, alarmera genast hjälp genom att ringa 112.
  • Se till att du har efterbevakning på och omkring stället, gnistor kan flyga långt.
  • I kommunens miljöskyddsföreskrifter kan det finnas begränsningar var man får utföra hygges- och halmbränning, t.ex. på byggnadsplanerat område o.dyl.

På mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks område anmäler man på nätet www.pelastus.kokkola.fi eller genom att ringa till nummer 050-3627531 eller 0400-560143.

Upp

Uppdaterad 22.6.2015 | Skicka respons | Skriv ut