Du är här

Kungörelse-Användning av fyrverkeripjäser under Veneziaden och villa avslutning

25.8.2015

Användning av fyrverkeripjäser under Veneziaden och villa avslutningen

Traditionellt firas Veneziaden och villa avslutningen med fyrverkeri. Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets, Österbottens räddningsverk samt Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tillåter användningen av fyrverkeripjäser på sitt område under tiden 29.8.2015 kl 18:00 - 30.8.2015 kl 02:00 via allmänt tillstånd (390/2005 92 §).

Fyrverkeripjäserna skall användas enligt bruksanvisningarna. Lämpliga avfyrningsplatser är öppna områden och stränder i vars närhet det inte finns byggnader eller båtar. Med fyrverkeripjäser får man inte orsaka fara för människor, byggnader, båtar eller annan egendom. Vid användandet av fyrverkeripjäser ska skyddsglasögon användas. Skyddsglasögon rekommenderas också för åskådare (390/2005 91 §). Nödraketer får avfyras endast i nödfall.

Under varning för skogsbrand är avfyrningen av fyrverkeripjäser förbjuden 8379/2011 6 §). Fyrverkeripjäser får ej avfyras i centrum av tätorter, bostadsområden och inte heller i närheten av byggnader. Den som använder fyrverkeripjäser ansvarar för deras bruk och för eventuella skador som användningen förorsakar. Räddningsverken meddelar på sina internet hemsidor om eventuella områdesbegränsningar, där fyrverkerier inte får användas.

Försäljning och överlåtelse av fyrverkeripjäser åt under 18 åringar och berusade är förbjudet (390/2005 83 §).

En trygg villa avslutning och veneziad!

Räddningsdirektörerna

Upp

Uppdaterad 25.8.2015 | Skicka respons | Skriv ut