Olet tässä


PohjaBotten 16 -valmiusharjoitus

1.11.2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos osallistuu PohjaBotten16-valmiusharjoitukseen 1.-3.11.2016. Valmiusharjoituksessa omaa valmiuttaan ja yhteistoimintatapojaan ovat sitoutuneet harjoittelemaan Pohjanmaan, Etelä–Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kuntien lisäksi mm. poliisi, rajavartiolaitos, tulli, pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit, puolustusvoimat, hätäkeskus, Trafi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen Punainen Risti, vapaaehtoiseen pelastustoiminta Vapepaan kuuluvia järjestöjä sekä eräitä yritysten ja elinkeinoalojen edustajia.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää eri toimijoiden alueellista yhteistoimintaa ja harjoitella muodostamaan yhteinen tilannekäsitys päätöksenteon pohjaksi sekä tunnistaa kuntien ja kuntalaisten, viranomaisten, vapaaehtoissektorin ja elinkeinoelämän väliset riippuvuussuhteet häiriötilanteessa.
Valmiusharjoituksen aikana kunnat analysoivat omaa valmiuttaan ja keinoja selvitä häiriötilanteista. Tätä silmällä pitäen harjoituksen järjestäjä, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on yhteistyötahojen kanssa kehittänyt 2.11. harjoitukseen kuvitteellisen taustatilanteen, jossa kiristynyt kansainvälinen tilanne, tietoverkkohyökkäykset ja ajoittaiset sähkö- ja kaukolämpöverkoissa esiintyvät toimituskatkot horjuttavat yhteiskunnan toimijoiden ja kansalaisten arkea.

Keskiviikkona 2.11.2016 viranomaiset ja satamatoimijat harjoittelevat yhteistoimintaa myös merellisten onnettomuuksien ja muiden nimenomaan satamatoimintoihin liittyvien erityistehtäviä varten. Kokkolan satamassa järjestetään samassa yhteydessä satamille pakollinen ISPS-harjoitus. Harjoituksiin liittyen Kokkolan satama-alueen läheisyydessä saattaa näkyä hälytysajoneuvoja ja viranomaistoimintaa.
Harjoitus ei vaikuta pelastuslaitoksen normaaliin päivittäistehtävien hoitamiseen.

Pelastuslaitoksen toiminnan osalta lisätietoja harjoituksesta antaa Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, puh. 040 4892 299.


Sivun alkuun

Päivitetty 31.10.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta