Du är här


Oljebekämpningsövning 2016

15.9.2016

14.-15.9 hölls en oljebekämpningsövning där Jokilaaksos och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk tillsammans övade oljebekämpning i havsmiljö utanför Karleby.

Enligt olycksscenariet hade 30 ton tung brännolja runnit ut i havet på grund av att ett skepp kört på grund.

Igår 14.9 gick räddningsverken och andra myndigheter igenom sina redskap och förberedde sig på morgondagens övning med att gå igenom teoridelen av övningen och genom att gå igenom det material som skulle användas under morgondagens övning.

I övningen som hölls i Karleby så deltog  oljebekämpningsfartyg med stödbåtar från räddningsverken i Jokilaaksot och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdet räddningsverk. Fartygen som rest längst kom från Brahestad. I övningen deltog också personal från gränsbevakningsväsendet, Meritaito och NTM-centralen. I övningen deltog ungefär 70 personer.

Övningen är en del i utvecklingen av oljebekämpning och uppehållandet av kunnandet i oljebekämpning i Bottenviken.

tiedote_oljyntorjunta2016.JPGUpp

Uppdaterad 15.9.2016 | Skicka respons | Skriv ut