Du är här

Förbereda sig för stormen 8.-9.6.2016

7.6.2016

Stormen kan fälla träd och avbryta eltillförseln på en del håll - i landets mellersta delar kan det blåsa 20-25 meter per sekund.

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk rekommenderar folk att förbereda sig för stormen och eventuella strömavbrott.

Tipsen om hur du kan förbereda dig inför stormar:

Att tänka på i förväg

 • Skjut upp ditt resande. Stormbyar kan fälla träd på vägen eller försvåra styrningen av bilen. Ta med varma friluftskläder, mat och dryck om en bilfärd är nödvändig.
 • Bege dig inte ut på sjön.
 • Ladda mobiltelefonen, ha dricksvatten till hands samt granska ficklampsbatterierna i tid.
 • Ta in utemöbler och andra lösa föremål från gården som kan förorsaka extra skada då de flyger omkring. Granska även i hurudant skick träden är på din gårdsplan.
 • Stäng dörrar och fönster. Kontrollera särskilt att takfönster och balkongglas är fastsatta.
 • Håll husdjuren inne.
 • Kör bilen in i ett garage eller bort från närheten av träd.
 • Koppla ur de elapparater du kommer åt för hand.
 • Kolla båtarnas förtöjningar.


När ovädret slår till

 • Förflytta dig till en stadig byggnad och undvik att vistas vid fönster.
 • Tälttak, uthus och andra lätta byggnader är inte säkra.
 • Försök inte reparera egendomsskador under stormens framfart.
 • Undvik att åka hiss på grund av risk för elavbrott.
 • Se upp för fallande träd och elledningar.
 • Ute skyddar du dig från fallande träd t.ex. mellan stenar, nedanom bergskanter eller i diken.
 • Stormbyar kan kasta bilar av vägen och välta tvåhjulade fordon. Stanna bilen på ett säkert avstånd från träd och elledningar. Se upp för sidovind då du från skogen kör ut på öppna områden.
 • Ta iland på närmaste säkra strand, ifall du är på sjön. Ta ner seglen och förtöj båten.


Att fundera på efteråt

 • Undvik onödigt resande.
 • Se upp för träd som har fallit på vägen. Varna andra vägtrafikanter för hinder t.ex. med en varningstriangel.
 • Håll dig minst 20 meter ifrån skadade elledningar.
 • I träd som delvis fallit eller som fallit i kors kan det finnas farliga spänningar.
 • Hjälp grannarna i mån av möjlighet.
 • Kontrollera båtarnas förtöjningar.
 • Granska eventuella skador på byggnadens takkonstruktion, skorsten och fönster.
 • Rengör igentäppta regnvattenavledningssystem.


(Meteorologiska institutet)

Fallna Träd

Fallna eller träd som håller på att falla är farliga, och röjningen kräver planering och expertis. Börja inte röja själv.

Till Nödcentralverket anmäls stormskadorna endast när skadade trädet hotar liv eller egendom, orsakar fara eller förhindrar trafiken. Räddningsverket hjälper med

skyddande av tak som fått skador. Om fallna träd har orsakat skador på egendom, rekommenderas att fotografera skadan åt försäkringsbolaget innan arbetet påbörjas.

Om du ser fallna träd på en kraftledning, meddela elbolaget.

Vid ej brådskande fall inom stadsområdet lönar det sig att anmäla staden och övriga direkt till markägaren.Upp

Uppdaterad 9.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut