Olet tässä

Pääsiäiskokon polttaminen vaatii valvontaa

11.4.2017

Kokon polttaminen vaatii aina tarkkaa valvontaa koko polttamisen ajan, sytyttämisestä sammuttamiseen asti. Jos sytytät, myös sammutat ja vastaat seurauksista!

Avotulta ei saa tehdä toisen omistamalle maalle ilman lupaa.  Kokkoa voi polttaa palamattomassa paikassa, kuten hiekalla tai kalliolla. Kokon polttajan on pidettävä huolta siitä, ettei lähettyvillä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa.

  • Polta kokossa vain puuta.
  • Varaudu sammutukseen.
  • Pidä runsaasti vettä, esimerkiksi ämpäreissä, kokon lähettyvillä.
  • Palojätteet tulee sammuttaa aina vedellä, sillä tuhka saattaa pysyä kuumana jopa vuorokausia.
  • On hyvä huolehtia myös kokon ympäristöstä. Ravinnepitoinen tuhka rehevöittää vesistöjä ja iso avotuli voi häiritä vesilintujen pesintää.
  • Huomioi ja tarkkaile tuulen suuntaa. Kipinät voivat lentää kauaskin ja sytyttää kuivaa maastoa.


Ilmoitukset ja rajoitukset

Pelastuslaitos ja hätäkeskus eivät ota vastaan ilmoituksia pääsiäiskokkojen polttamisesta, eivätkä myönnä lupia avotulen sytyttämiseen. Sen sijaan pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan määräajaksi.

Perinnetulista, kuten pääsiäiskokot, ei tarvitse tehdä ilmoitusta ellei tilaisuuteen osallistu yli 200 henkilöä samanaikaisesti. Silloin tilaisuudesta pitää tehdä myös yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma.

Päivitetty 12.4.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta