Du är här

Kom ihåg att också ljus behöver säkerhetsavstånd!

22.11.2017

De levande ljusen är fina och skapar julstämning. På jultiden vill räddningsverket påminna om trygg användning av ljus och marschaller. 

fb_bg_sv.jpg


  • Använd eldfast och värmebeständigt underlag.
  • Placera värmeljus på tillräckligt avstånd från varandra (minst 5 cm). För nära placerade ljus hettar upp varandra så att hela den flytande massan riskerar att antändas.
kynttilat_sv.jpg
  • Använd eldfasta manschetter och prydnader. Ifall du använder manschetter kom ihåg att släcka ljuset i tid.
  • Välj ljus som är lämpligt stora för lyktan och som överensstämmer med anvisningarna.
  • Placera inga ljus i närheten av brännbart material, t.ex. gardiner. Kom ihåg tillräckliga skyddsavstånd också i användningen av marschaller.
  • Lämna inte barn och sällskapsdjur ensamma med brinnande ljus. Förvara inte tändstickor eller andra elddon inom räckhåll för barn.
  • Den sista som lämnar rummet släcker ljusen, lämna aldrig öppen eld obevakad.
  • Var beredd att släcka en brand. Tänk ut på förhand hur och med vad du kan släcka en eventuell brand. Ha alltid en släckningsfilt, en handbrandsläckare eller t.ex. en tjock matta till hands.


Ytterligare information om trygg användning av ljusprodukter finns t.ex. på adressen
http://www.tukes.fi/sv/For-konsumenter/Sisustus-ja-remontointi/Ljusprodukters-och-ljuslyktors-brandsakerhet/Uppdaterad 22.11.2017 | Skicka respons | Skriv ut