Olet tässä

Tiedote metsäpalovaroitukseen liittyen

31.5.2018

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos tiedottaa

Ilmatieteen laitoksen tuottama metsäpaloindeksi on kohonnut Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen alueella maksimiarvoon 6.0 useassa eri kunnassa. Koko pelastuslaitoksen toimialueella on voimassa metsäpalovaroitus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maasto on nyt niin kuivaa, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on kasvanut erittäin suureksi, joten avotulen teko on tällöin pelastuslain 6§:n mukaisesti kielletty.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Kevytrakenteiset, suoraan maapohjalle asetettavat ja helposti tuulessa kaatuvat grillit (myös kertakäyttögrillit), nuotiopaikat, maastossa olevat kodat sekä laavut ja muut avonaiset kipinöivät tulisijat katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotuliksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

Pelastuslaitos muistuttaa myös pelastuslain 14§:n velvoitteesta, jonka mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on omalta osaltaan ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä, varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen sekä tulipalojen sammuttamiseen ja muihin pelastustoimenpiteisiin ja turvattava poistumistiet sekä huolehdittava jälkivalvonnasta.

Erityistä huolellisuutta tarvitaan metsässä, turvetuotantoalueilla ja muissa maastotöissä. Näissä on katsottava, ettei mahdollinen kipinöinti aiheuta maasto-/metsäpalon vaaraa.

Pelastuslaitos kehottaa alueella asuvia ja oleskelevia noudattamaan pelastuslain mukaista varovaisuutta tulen käsittelyssä. Avotulen teko on yllä mainituin lakiperustein kielletty ja mahdolliset kulotukset pelastuslaitos tulee nykyolosuhteissa kieltämään. Metsäpalovaroituksen poistuttua noudatetaan normaalia elämäntapaa.

Koulujen päättäjäisviikonloppunakin tulee turvallisuusajattelu pitää mielessä ykkössijalla! Tulevaisuus on huomennakin!


Jaakko Pukkinen
Pelastusjohtaja

Sivun alkuun

Päivitetty 31.5.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta