Du är här

Förändring i sotningssystemet

23.3.2018

Räddningsnämnden i Mellersta-Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsnämnd har beslutat om att göra en förändring i sotningssystemet inom räddningsverkets område.

Inom räddningsområdet är för tillfället ett distriktssotningssystem i bruk, där området är delat i olika sotningsdistrikt och endast distriktssotaren eller en sotare som arbetar för hen har rätt att sota på ifrågavarande område.

Under år 2018 kommer man på räddningsområdet att övergå till s.k. fri konkurrens, vilket betyder att ägaren till fastigheten har rätt att beställa vilken sotare de önskar förutsatt att sotaren fyller kompetenskraven. Efter övergången till fri konkurrens så besluter inte räddningsväsendet mera om sotningstarifferna utan den som producerar tjänsten bestämmer själv priset.

Fastighetsägaren bör komma ihåg att endast sotningssystemet ändras, alla andra bestämmelser angående sotning fortsätter som förut. Kompetenskraven på sotaren, sotningsintervallerna för eldstäder och skorstenar, innehållet i sotningsarbetet osv. fortsätter som förut.

Det har fram tills nu varit så enligt räddningslagen, att det är fastighetsägaren som är ansvarig för att det på fastigheten utförs sotning enligt intervaller, det kommer inte att ske någon ändring på det heller, utan det fortsätter som förut.

Förändringen kommer att ske i två skeden. Kronobys sotningsdistrikts distriktssotare går i pension och hans kontrakt upphör 31.3.2018, så på Kronoby kommuns område övergår man till fri konkurrens från och med 1.4.2018.

I andra kommuner som hör till räddningsområdet ändrar sotningssystemet från och med 1.7.2018.


Mera information fås från; räddningschef Jouni Leppälä, tel. 040-748 7670.

Uppdaterad 26.3.2018 | Skicka respons | Skriv ut