Du är här

Påskbrasor kräver noggrann övervakning

26.3.2018

När man bränner en brasa så krävs det alltid noggrann övervakning under hela bränningstiden ända tills den är släckt. Om du tänder på så släcker du också och du är ansvarig för följderna!

Uppgörande av eld på annans mark får inte göras utan lov från ägaren till marken. En brasa kan brännas på en brandsäker plats så som t.ex. på sand eller på en klippa. Den som eldar brasan ska ha koll på att det i närheten inte finns skog, byggnader eller terräng som kan antändas.

  • Bränn endast trämaterial.
  • Förbered dig på  släckningsarbete. Se till att ha ordentligt med vatten, t.ex. i ämbar, i närheten av brasan.
  • Rester av elden ska alltid släckas med vatten, för askan kan hållas het i upp till flera dygn.
  • Det är också bra att tänka på omgivningen kring brasan. Den näringsrika askan övergöder vattendrag och en stor öppen eld kan störa vattenfåglars häckande.
  • Observera och följ med vindriktningen. Gnistor kan flyga långt och antända torr terräng.


Anmälningar och begränsningar

kokko.jpg

Räddningsverken och nödcentralen tar inte emot anmälningar om påskbrasor, de ger heller inte lov för att göra upp öppen eld. Däremot kan räddningsverket tillfälligt förbjuda uppgörande av öppen eld eller annan verksamhet som kan orsaka brandfara.

Man behöver inte göra anmälningar om brasor som eldas av tradition såsom till exempel påskbrasor ifall det samtidigt inte deltar över 200 personer i evenemanget. I sådana fall så ska det uppgöras en räddningsplan för offentlig tillställning.


Uppdaterad 26.3.2018 | Skicka respons | Skriv ut