Du är här

Regelbundet underhåll av spannmålstorken minskar märkbart brandrisken

17.5.2018

Brandutredarna vid Finlands räddningsverk uppmanar ägare till gårdsbruksenheter att regelbundet underhålla och rengöra spannmålstorkarna. En väl underhållen och ren torkningsanordning minskar märkbart brandrisken.

Enligt utredningen Bränder i spannmålstorkar 2017 som har genomförts av Östra Nylands räddningsverk i samarbete med det riksomfattande brandutredningsnätverket var brandorsaken till två av tre bränder i spannmålstorkar identiska år 2017. Enligt utredningen var orsaken att en gnista eller flamma kommit in i spannmålstorkens smutsiga frånluftskanal på grund av ett fel i anordningen, vilket har lett till att damm och smuts har börjat brinna.

Brandutredarna rekommenderar att sotaren rengör frånluftskanalen i samband med sotningen. Torkningsanordningen ska även alltid kontrolleras och underhållas innan användningssäsongen börjar, men det finns skäl att granska skicket och funktionen även under användningssäsongen.

I Finland fanns 47 285 spannmålstorkar år 2017. Fel och orenheter upptäcks inte lätt eftersom spannmålstorkarna arbetar med hjälp av automatik och man endast sporadiskt och kortvarigt befinner sig i torken. Om spannmålstorken utgör en del av en annan byggnad ska det mellan dessa finnas en brandmur eller en brandmursliknande konstruktion. 


Med hjälp av brandutredningar strävar man efter att förebygga bränder

Brandutredningar är en för räddningsväsendet lagstadgad uppgift. Syftet med brandutredningen är att förebygga olyckor, begränsa skador samt utveckla räddningsväsendet. Vid en brandutredning bedöms brandorsaken, faktorer som har inverkat på händelseförloppet, mer omfattande konsekvenser av händelsen, skadornas omfattning, betydelse och orsakande faktorer samt räddningsverksamhetens förlopp.

Brandutredningens genomförande och omfattning påverkas av hur allvarliga konsekvenser händelsen har. Räddningsverken ska även följa upp olyckscenarier samt antalet olyckor och orsakernas utveckling. Resultaten av uppföljningen av olycksutveckling och analyser förpliktigar räddningsverken till att vidta förebyggande och beredskapsåtgärder. Detta förverkligas genom att man upprättar planer med tanke på storbränder samt för att förbättra den strukturella brandsäkerheten och genom att lägga fram förslag till byggnadstillsyns-, samt social- och hälsovårdsmyndigheter om förbättrande av säkerhet.

Med tanke på slutresultatet spelar myndighetssamarbetet en stor roll vid en brandutredning.


Mer information:

brandingenjör, agrolog Reijo Houni tfn 020 1111 400 eller reijo.houni@porvoo.fi, Östra Nylands räddningsverk

Utredning, Bränder i spannmålstorkar (på finska):


Uppdaterad 17.5.2018 | Skicka respons | Skriv ut