Du är här

Statistik för räddningsväsendet och riskhanteringen 2018

11.1.2019

Året 2018 var livligt för räddningsverket. Föregående år innehöll glädje, sorg, hårt arbete, känsla av att lyckas samt spänning, men i historieböckerna kommer det att stå om året 2018 som året då vi hade många markbränder. Sammanlagt hade vi 88 markbränder och de innehöll 10 000 arbetstimmar för vårt räddningsverk- tio gånger mera jämfört med ett vanligt år. 

Fastän mängden människor som skadades i byggnadsbränder och ekonomiska skador pga. olyckor steg från föregående år, så är det ändå trösterikt att höra att vi helt undvek bränder som krävde människoliv.


Statistik för räddningsväsendet och riskhanteringen (bilagan finns endast på finska):Upp

Uppdaterad 14.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut