Du är här

13.11.2019

Räddningsverkets svaromål till Svenska Yles intervju

Underbemanning bekymrar på brandkåren i Jakobstad: "Jag är orolig för invånarnas och brandmännens säkerhet"

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/13/underbemanning-bekymrar-pa-brandkaren-i-jakobstad-jag-ar-orolig-for-invanarnas


1. Avtalsbrandkårerna sköter om räddningsuppdragen på ungefär 90% av Finlands area. I städerna fungerar avtalsbrandkårerna i första hand som stöd och reserv åt yrkeskårerna vid större uppdrag eller när det finns flera uppdrag på samma gång.

Ser man till uppdragen de utför så är personalen på avtalsbrandkårerna mångsidigt och tillräckligt grundligt utbildade. T.ex. rökdykningskompetens kräver av en avtalsbrandkårist över 80 timmars skolning, aktivt deltagande i övningar samt upprätthållande av en bra fysisk kondition. Krävande uppdrag, såsom rökdyknings- kemikaliedyknings- eller vattenräddninsuppdrag samt uppdrag på tak som kräver att man använder tryckluftsapparat hör till uppdrag som både yrkespersonal och avtalspersonal kan utföra.

2. För att man så fort som möjligt ska kunna ge hjälp åt de som är i nöd, så alarmerar det landsomfattande nödcentralssystemet ERICA den närmsta lämpliga lediga räddningsenheten. När systemet räknar ut detta så tar det i beaktande utryckningstider, körrutt samt enhetens förmåga att sköta uppdraget ifråga. Därför kan t.ex. en avtalsbrandkår som blivit alarmerad i beredskap till stationen få alarm på stormuppdrag för att de är närmsat och för att de är i direkt beredskap också är den snabbaste enheten.

3. Alla räddningsverk i Finland har landsomfattande styrda servicenivåkrav som följs upp av regionförvaltningsverket. De anslag som kommunerna beviljar är dimensionerade att motsvara servicenivån. På Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks verksamhetsområde är de brådskande uppdragens servicenivå på en hög nivå jämfört med resten av landet. På grund av ett bra servicenätverk samt en kunnig och engagerad personal har vi flera år i följd kunnat erbjuda högklassiga räddningstjänster som Finlands snabbaste räddningstjänst.

Uppdaterad 18.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut