Olet tässä

Vietä turvallinen juhannus!

18.6.2020


Muista turvallisuus, myös mökillä
Avotulen tekeminen

Näillä näkymin metsäpalovaroitus on voimassa myös juhannuksen aikaan. Kokon tai muun avotulen tekeminen ei ole sallittua metsäpalovaroituksen aikana.

Ajankohtaiset varoitukset löydät Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Tulen käsittelyssä on aina noudatettava erityistä huolellisuutta. Tulta sytytettäessä on aina varauduttava myös alkusammutukseen ja avotulen tekoon tulee olla maanomistajan lupa.

Metsäpalovaroitus

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa koskaan sytyttää, mikäli voimassa on kovan tuulen varoitus tai metsä- ja ruohikkopalovaara.

Alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan määräajaksi, kun tulipalon vaara on ilmeinen. Kiellosta ilmoitetaan alueen tiedotusvälineissä.

Varomattomasta tulen käsittelystä voi seurata sakkorangaistus.

Mikä on avotuli?

Nuotio tai muut vastaava, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Myös kertakäyttögrillit lasketaan pelastuslain mukaan avotulen teoksi. Kertakäyttögrillit ovat kevytrakenteisia, suoraan maapohjalle asetettavia ja helposti tuulessa kaatuvia.

Mikä ei ole avotuli?

Maapohjasta eristetyt grillit, tiilistä tai kiviaineksesta valmistetut tulisijat ja vastaavat laitteet eivät ole pelastuslain mukaan avotulia.


Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos toivottaa kaikille turvallista juhannuksen aikaa!


Päivitetty 18.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta