Du är här

Fira en trygg midsommar!

18.6.2020


Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk önskar alla en säker midsommar! Som det nu ser ut så är det fara för skogsbrand över midsommar. Det är inte tillåtet att elda under den tid det är fara för skogsbrand.

Aktuella varningsmeddelanden hittas på Meteorologiska institutets sidor.

Att göra upp öppen eld

Särskild omsorgsfullhet ska iakttas vid hantering av eld. När man tänder eld måste man alltid även vara beredd på förhandssläckning och för att tända en öppen eld måste man ha markägarens tillstånd.

Varning för skogsbrand

En brasa eller annan öppen eld får aldrig tändas om det är varning för kraftiga vindar eller fara för skogs- och gräsbrand. Också räddningsmyndigheten i området kan förbjuda att göra upp öppen eld eller annan verksamhet som medför brandfara under en begränsad tid när brandfaran är uppenbar. Man informerar om förbudet i de regionala medierna.

Vad är öppen eld?

En brasa eller motsvarande som kan spridas med vinden längs marken eller genom gnistor från elden. Exempelvis engångsgrillar räknas som öppen eld enligt räddningslagen. Engångsgrillar är lätta, placeras direkt på marken och välter lätt i vinden.

  • Brunnsring (kan sprida sig via marken och via gnistor)
  • Vedelat campingkök (kan sprida sig via gnistor)
  • Kolgrill (om kan sprida sig via gnistor)
  • Engångsgrill  (lätt och kan sprida sig via marken och via gnistor)
  • Eldplats  (om kan sprida sig via gnistor)
Vad är inte öppen eld?

Grillar som är isolerade från marken, eldstäder i tegel, stenmaterial eller motsvarande utrustning är inte en öppen eld enligt räddningslagen.

  • Gasgrill
  • Gas campingkök
  • Rökugn
  • Elugn, mikrovågsugn och korvkiosk

Om det finns skäl att misstänka att en eldsvåda eller någon annan olycka har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska räddningsmyndigheten anmäla saken till polisen. 


avotuli_sv.jpg
Klicka på bilden för att se i större storlek!


Uppdaterad 18.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut