Du är här

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks verksamhet under tiden för coronavirusepidemin

16.3.2020

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har optimerat sin verksamhet för att förebygga att coronaviruset sprids samt för att skydda sin egen personal.

Räddningsverket rekommenderar att man använder sig av elektroniska tjänster. Man rekommenderar att kontakter till räddningsverket i första hand förs via e-post eller telefon. Vid icke brådskande ärenden rekommenderar vi att man skjuter på att ta kontakt tills senare. Räddningsverket tar inte emot besökare på någon av sina verksamhetspunkter.  

Av brandinspektionerna så utförs tillsvidare bara de mest nödvändiga, säkerhetsinformationstillfällen och ordnandet av besök till brandstationerna lämnar för tillfället helt på paus. Vi tar kontakt med alla klienter vars överenskomna möten, inspektioner, skolningar eller besök vi är tvungna att flytta eller inhibera. Möjliga möten med utomstående berörda parter och klienter sköter vi genom att använda oss av distansmötesmetoder.

Räddningstjänstuppdrag sköter räddningsverket normalt. Hjälp vid nödläge fås från nödnummern 112. Men du ringer väl inte till 112 bara för att du misstänker att du har blivit smittad av corona. Till nödnummern ska och bör man fortsättningsvis ringa ifall det är ett brådskande läge som hotar liv, hälsa (t.ex. andnöd orskakad av corona), egendom eller miljö.


I Mellersta Österbotten – Gör så här vid misstanke om coronavirusinfektion:


I Österbotten – Gör så här vid misstanke om coronavirusinfektion:

  • Ring under tjänstetid till din egen hälsocentral och utanför tjänstetid till jourhjälpen: 116117.


Jaakko Pukkinen
räddningsdirektör

Upp

Uppdaterad 16.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut