Du är här


Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk


Räddningsverkets Twitter


Provning av varningsmeddelanden på 112-dagen (11.2.2019)

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas på 112-dagen 11.2.2019 kl. 11.20. Vid provningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Som tidigare kommer Läs mera...

Statistik för räddningsväsendet och riskhanteringen 2018 (11.1.2019)

Året 2018 var livligt för räddningsverket. Föregående år innehöll glädje, sorg, hårt arbete, känsla av att lyckas samt spänning, men i historieböckerna kommer det att stå om året 2018 som året då vi Läs mera...

[...]Upp

Uppdaterad 15.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut