Du är här

Allmänna nödnumret är 112

Vad händer när du ringer 112


1. RING SJÄLV NÖDSAMTALET OM DU KAN
Det är viktigt att den som behöver hjälp ringer nödsamtalet själv, eftersom han eller hon bäst kan ge den information som nödcentraloperatören behöver för att bedöma vilken hjälp som ska skickas till platsen. Ett nödmeddelande som kommer genom mellanhänder kan fördröja hjälpen.

2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT
Nödcentraloperatören ställer den som ringer frågor om vad som hänt, så att operatören kan skicka exakt den hjälp som behövs till platsen.

3. ANGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN
Det kan fi nnas likalydande adresser i kommunerna inom nödcentralens verksamhetsområde. Därför är det viktigt att uppge både adressen och orten. Anteckna din adress och placera den på ett synligt ställe hemma hos dig, så att du säkert anger rätt adress om du råkar ut för en nödsituation.

4. SVARA PÅ FRÅGORNA
De frågor som nödcentraloperatören ställer är viktiga. De fördröjer inte hjälpen. I brådskande fall larmar operatören hjälpande myndigheter och samarbetspartner redan under samtalets gång. Operatören ger också de larmade enheterna tilläggsinformation om händelsen.

5. HANDLA ENLIGT DE INSTRUKTIONER DU FÅR
Operatören är utbildad att ge instruktioner i olika situationer. Det är viktigt att du följer operatörens instruktioner. Rätta åtgärder i initialskedet har ofta stor betydelse för slutresultatet.

6. AVSLUTA SAMTALET FÖRST NÄR DU FÅR TILLSTÅND ATT GÖRA DET
Hjälpen kan fördröjas om samtalet avslutas i förtid. Avsluta samtalet först när operatören gett dig tillstånd att göra det. Håll telefonlinjen fri. Operatören eller personalen som är på väg till olycksplatsen kan ringa dig och fråga efter mer information om händelsen.

Visa de hjälpande enheterna vägen till platsen. Ring Nödnumret på nytt om läget ändras.

Upp

Uppdaterad 28.7.2014 | Skicka respons | Skriv ut