Du är här

Säkerhet är små insatser i vardagen

HEM OCH FRITID

Hemmet är en förvånansvärt farlig plats. Två av tre olyckor inträffar i hemförhållanden eller på fritiden. I trafikolyckor dör årligen ca 400 personer. Också drunkningsstatistiken är oroväckande. Den största enskilda orsaken till drunkningsolyckor är alkohol; simning och alkohol går inte ihop.

RISK FÖR STOROLYCKA

I räddningsväsendets område fi nns anläggningar som hanterar farliga kemikalier. Dessutom transporteras farliga ämnen på både landsväg och järnväg. Vid eventuella olyckssituationer varnar räddningsverket dem som bor och rör sig i området, ger skyddsanvisningar och sköter vid behov om evakuering av befolkningen.

BEREDSKAP

Har du tänkt igenom hur du klarar dig om elektriciteten är borta ett dygn, om fjärrvärmen inte fungerar eller om det inte kommer rent dricksvatten? Var får du mat om ditt hem blir isolerat av en snöstorm eller en översvämning? Här hittar du anvisningar om hur du förbereder dig för oförutsedda störningar eller naturolyckor.

BEFOLKNINGSSKYDD

Broschyren ger råd och upplysningar också för extrema undantagsförhållanden. Befolkningsskydd innebär skydd och räddning av människor och egendom i undantagsförhållanden. Räddningsverket ger vid behov upplysningar om var ditt skyddsrum är beläget eller hur du inrättar ett tillfälligt skydd.

Upp

Uppdaterad 1.8.2019 | Skicka respons | Skriv ut