Du är här

Ett tryggt hem

  • Ta reda på vilka de farliga platserna i ditt hem är.
  • Förebygg olyckor och eldsvådor.
  • Var förberedd på olycksfall och eldsvådor.
  • Handla rätt och säkert hemma och i dina fritidsaktiviteter. Lär dig förstahandssläckning och första hjälpen, och upprätthåll dessa färdigheter.

Viktigast för säkerheten i hemmet är att ta hand om sina närstående och att hålla hemmet städat. I hemmet borde det finnas en fungerande brandvarnare och redskap för förstahandssläckning, såsom en släckningsfilt, en handbrandsläckare eller en brandspruta. Att kunna utföra förstahandssläckning är viktigt. Då en eldsvåda uppstår i hemmet har du bara 2–4 minuter på dig att utföra förstahandssläckning och rädda dig själv. Det är mycket viktigt att på förhand planera hur du på ett säkert sätt kan lämna din lägenhet i en nödsituation, och att hela familjen tillsammans går igenom säkerhetsfrågor.

Säkerheten i hemmet är mycket mer än att beakta brandsäkerhet. I ett säkert hem förebygger du olycksfall på förhand, tar hand om såväl människor som byggnadens säkerhet och använder säkerhetsutrustning också i fritidsaktiviteterna. Trygghet i hemmet innebär också beredskap för normala störningar såsom stormar, översvämningar och långa elavbrott.

Upp

Uppdaterad 10.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut