Olet tässä

Kadut ja liikenne

Huleveden liitoslupa
  • Huleveden liitoslupa vaaditaan yksittäisiltä tonteilta, jotka liittyvät hulevesiverkostoon. Uudisrakennuskohteissa hulevesiverkostoon liittyminen käsitellään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Kaupungin katu- ja muulla yleisellä alueella tehtävään kaivutyöhön tarvitaan kaivulupa.
Kadun tai muun yleisen alueen käyttölupa
  • Katu- ja yleisten alueiden tilapäinen aitaaminen sekä käyttö varasto- tai työmaa-alueena edellyttää katualuelupaa. Lupa vaaditaan muun muassa: kiinteistön rakentamis- ja korjaamistöihin, jossa rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi, pystytetään rakennustelineet, suoritetaan kadulta tapahtuvia nostoja, säilytetään vaihto- tai kuormalavoja kadulla tai muulla yleisellä alueella, kyseessä on yli viikon kestävä työmaa-aikainen pysäköiminen.
Kaivulupa
  • Katualueilla ja kaupungin yleisillä alueilla tapahtuvaa kaivamista varten tulee hankkia erillinen kirjallinen kaivu- ja sijoituslupa.
Liittymälupa ja lupa sivuojan putkittamiseen
  • Rakennettaessa rakennusluvassa myönnetyn liittymän lisäksi toinen liittymä, liittymän siirtyessä tai käyttötarkoituksen muuttuessa, tulee hankkia erillinen kirjallinen liittymälupa. Kadun ja tontin välisen sivuojan putkittaminen on luvanvaraista toimintaa ja sitä varten tulee hankkia erillinen kirjallinen sivuojan putkituslupa.
Sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle
  • Oikaisuvaatimus pysäköintivirheen johdosta on esitettävä pysäköinninvalvojalle 30 päivän kuluessa sen saamisesta. Oikaisuvaatimus on esitettävä kirjallisesti.
Yleisen alueen käyttölupa tapahtuman järjestämiseen
  • Tapahtumakalenteri - Selaa myönnettyjä tapahtumalupia ja kaupungissa järjestettäviä tapahtumia


Sivun alkuun

Päivitetty 6.8.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta