Du är här

Behövs ett tillstånd eller räcker det med ett utlåtande om mljöåtgärder?

15.10.2019

Planerar du att fälla träd eller vidta någon annan åtgärd som förändrar landskapet på din tomt? Vårt serviceutbud har utvidgats med utlåtande om miljöåtgärder som kan begäras elektroniskt. I utlåtandet bedömer Stadsmiljöns Tillstånd om åtgärden kräver ett tillstånd för miljögärder eller inte.

Du kan begära ett utlåtande om miljöåtgärder via våra E-tjänster. Utlåtandet är avgiftsfritt. Till begäran ska bifogas följande utredningar:

• situationsplan (om ärendet gäller fällning av träd ska deras placering på tomten anges)

• foto av trädet/de träd som ska fällas

• skriftligt hörande av grannar

• skriftlig konditionsbedömning om sådan finns (vid behov kan myndigheten förutsätta att en konditionsbedömning görs upp som grund för beslutsfattandet)

• om utlåtandet begärs av ett bostadsaktiebolag ska även bolagsstyrelsens beslut om trädfällning bifogas


Stadens tillståndsrådgivare hjälper vid behov att fylla i begäran om utlåtandet om miljöåtgärder. Tillståndsrådgivaren nås via e-post lupaneuvoja@kokkola.fi och per telefon 040 8065 178.


Upp

Uppdaterad 25.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut