Du är här

Anmälan om verksamhet som orsakar buller lämnas in via stadens e-tjänster

30.7.2019

När en verksamhet kommer att orsaka tillfälligt buller eller skakningar ska verksamhetsutövaren (enligt 118 § i miljöskyddslagen) göra en bulleranmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Från och med den 1 augusti 2019 ska denna anmälan göras elektroniskt via Karleby stads e-tjänster 

Så gör du en bulleranmälan

På den ovan nämnda adressen finns en e-blankett för bulleranmälan. Den ska fyllas i av evenemangsarrangören/verksamhetsutövaren eller någon som getts fullmakt att göra det. Ett användarnamn behöver skapas för den som ska fylla i e-blanketten. När bulleranmälan har lämnats in går den till enheten Miljötjänster för behandling.

Den som behandlar bulleranmälan kan, om det behövs, ge respons på den efter att Miljötjänster har tagit emot anmälan eller efter att den förts över till enhetens datasystem. Via samma e-tjänst kan också meddelanden (förhandsförfrågningar) skickas till den behandlande myndigheten innan bulleranmälan lämnas in. 

Bilagorna (t.ex. lägeskarta, karta över objekt som utsätts för störning) kan sändas som elektroniska filer (pdf) tillsammans med anmälningsblanketten.

Upp

Uppdaterad 30.7.2019 | Skicka respons | Skriv ut