Du är här

Ny tjänst för dem som ordnar evenemang

14.5.2019

Karleby stad utvecklar sina elektroniska tjänster för dem som ordnar evenemang. Den geodatabaserade applikationen Trimble Evenemang tas i bruk 15.5.2019. Via webbapplikationen kan man ansöka om tillstånd för användning av allmänt område för evenemang samt söka bland evenemangsplatser på allmänt område och evenemang som arrangeras på allmänt område i Karleby.

Med hjälp av appen är det lätt att ansöka om tillstånd för användning av allmänna områden för olika evenemang. Den visar också potentiella platser för evenemang. Dessutom kan kunden själv på kartan rita in önskat område.

Appen ger också information om vilka andra tillstånd och/eller anmälningar som eventuellt behövs för evenemanget.

Ansvarsområdet Tillstånd behandlar ansökan och tillståndet beviljas elektroniskt. De tillstånd som beviljats via appen syns också på listan över evenemang, med undantag av privata tillställningar. Med hjälp av appen är det lätt att se hurdana evenemang som ordnas i Karleby eller om en viss plats är reserverad under en viss tidpunkt.

Senare under sommaren tas en applikation för miljötillstånd i bruk. Via den är det möjligt att göra till exempel bulleranmälan elektroniskt.

Appen finns i addressen kartta.kokkola.fi/ePermit och tas i bruk 15.5.

Upp

Uppdaterad 2.7.2019 | Skicka respons | Skriv ut