Olet tässä

Ympäristö, luonto ja viheralueet

Maisematyölausunto

Maisematyölausunto vaaditaan asemakaava-alueilla, jossa on tarkoitus suorittaa toimenpide, joka voi olla maisemallisesti merkittävä esim. puun kaataminen. Kaupunkiluvitus arvioi onko toimenpide vähäinen vai vaatiiko se maisematyöluvan. 

Maisematyölausuntoa ei asemakaava-alueella tarvita, jos Puiden kaataminen asemakaava-alueilla -ohjeen kaikki ehdot täyttyvät. 

Ks. ohje >>

Maisematyölupa

Maisematyölupa vaaditaan:

  • asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle on yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen takia niin määrätty
  • kun kyseessä on puiden kaataminen asemakaavassa istutettavaksi määrätyllä alueella
  • kun kyseessä on katutilassa tai muussa julkisessa kaupunkiympäristössä näkyvä puuyksilö
  • kun kyseessä on harvinainen puulaji
  • kun kyseessä on maisemaa muuttava maanrakennustyö
Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista on melun aiheuttajan tehtävä ilmoitus asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Yleisen alueen käyttölupa tapahtuman järjestämiseen
  • Tapahtumakalenteri - Selaa myönnettyjä tapahtumalupia ja kaupungissa järjestettäviä tapahtumia


Sivun alkuun

Päivitetty 23.10.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta