Du är här

Anvisningar för webbsidornas användare

Våra webbsidor fungerar bäst med de mest använda webbläsarna och deras nyaste versioner såsom Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox och Apple Safari. Med de äldsta Internet Explorer-webbläsarna (IE 8 och äldre) syns sidan nödvändigtvis inte på rätt sätt.

Webbplatsen har gjorts responsiv och anpassar sig därför efter användarens skärm t.ex. om en surfplatta eller smarttelefon används.

Sidans struktur

Utgångspunkten med webbsidorna är att tjänsterna kan tas fram utgående från kundernas behov. Användaren behöver inte känna till organisationsstrukturen för att hitta den rätta tjänsten.

Huvudmenyerna har placerats vågrätt i sidans övre kant och öppnar sig som rullgardinsmenyer. Undermenyerna öppnar sig under varandra i sidans vänstra spalt.

Huvudmenyerna

Huvudmenyerna Tjänster, Förvaltning och beslutsfattande, Information om Karleby, Kundbetjäning och kontaktinformation fungerar som rullgardinsmenyer. På så sätt kan man se hela menyns innehåll på en gång på vilken sida som helst.

Rullgardinsmenyn öppnar sig genom att klicka på knappen under rubriken. Genom att klicka på huvudrubrikens namn öppnar sig det valda områdets förstasida i mittspalten samt en meny i vänstra spalten.

De tjänster som sektorerna och enheterna erbjuder, t.ex. social- och hälsovårdstjänster, planläggningstjänster, kulturtjänster, tjänster i anknytning till boende och byggande, finns i menyn Tjänster. Rubrikerna under samma meny fungerar även som hjälpmenyer i sidfoten.

Navigeringsknappar

Från enskilda sidor nås förstasidan genom länken Till förstasidan uppe i vänstra spalten eller genom logon Kokkola.fi i övre balken. Till början av sidan kommer man nere från sidan genom att klicka på Upp.

För flyttning från en sida till en annan kan man inom samma meny använda den synliga sökvägen uppe på sidan. Man kan alltid också använda webbläsarens tryckknappar (Tillbaka, Följande).

Val av språk

Den önskade språkversionen kan väljas i övre balken i vänstra kanten. Sidorna upprätthålls på finska och svenska. På grund av begränsade resurser är antalet sidor som finns på svenska mindre än på finska. På engelska finns grundläggande uppgifter om staden.

Om en enskild sida inte finns på det valda språket förflyttas man vanligen till felanmälan eller till det aktuella språkets förstasida.

Sökning

Sökfunktionen finns i övre balkens högra kant. Sökordet skrivs i fältet Sök på sajten och sökningen inleds genom att klicka på den blåa ikonen invid.

Med funktionen Avancerad sökning, likaså i övre balken, kan sidor sökas med hjälp av ett sökord eller genom att avgränsa sökningen med olika villkor såsom tidsavsnitt, innehållstyp, målgrupp eller tjänst. Sökfunktionerna inriktar sökningen på innehållet i Karleby stads webbsidor.

Om Tjänster A-Ö söks via sidfoten, Genvägar och menyn Tjänster på förstasidan inriktas sökningen enbart på menyn Tjänster.

Tjänster kan sökas endera enligt fritt sökord, enligt målgrupp eller enligt begynnelsebokstav. Sökning kan inte göras genom en kombination av dessa.

Kontaktinformation finns i menyn Kundbetjäning och kontaktinformation under rubriken Kontaktinformation. Kontaktinformation kan även sökas via Genvägar under rubriken Kundbetjäning och rådgivning genom att i menyn i vänstra spalten välja rubriken Kontaktinformation.

Sökningen kan göras endera enligt person eller verksamhetsplats med sökord eller så kan sökningen avgränsas bara till valda avdelningar. Om du söker kontaktinformation för en person kan sökordet skrivas på förnamns-, efternamns-, uppgifts-, telefon- eller mobiltelefonfältet.

Genvägar

Genvägarna är snabblänkar som leder till de mesta använda och mest sökta sidorna.  Samma sidor kan även nås via huvudmenyerna.

Målgrupperna

I högra kanten på förstasidan finns olika målgruppsikoner: Äldre, Barn och familjer, Turism, Inflyttare, Ungdomar, Studerande, Företagare.

I målgruppssidorna finns länkar till webbsidor som berör den aktuella målgruppen. Ikonen Turism är en direkt länk till Karleby Turisms webbsidor.

Aktuellt och evenemang

Plock ur aktuella ärenden såsom olika kampanjer eller evenemangshelheter har lyfts fram i övre delen av förstasidan. Dessa rullar på automatiskt eller så kan man bläddra i dem med pilknapparna som kommer fram då kursorn förs över fältet.

Aktuella meddelanden publiceras på förstasidan som förteckning. I förteckningen finns de sju nyaste meddelandena. Äldre meddelanden kan sökas genom att klicka på länken Mera längst ner i förteckningen. Meddelanden som gäller olika tjänster publiceras också på förstasidan för den aktuella tjänsten.

Under rubriken Evenemang har man plockat fram i Karleby aktuella evenemang ur den regionala evenemangskalendern. Från länken Till evenemangskalendern under förteckningen kommer man till evenemangskalendern som upprätthålls av Keski-Pohjanmaan Kirjapaino. Arrangörerna av evenemangen matar själv in evenemangsuppgifterna i kalendern.

Anslagstavlan

Kungörelser publiceras på förstasidans anslagstavla enligt ämnesområdena planläggning, gator och grönområden, byggande, miljöärenden samt andra meddelanden.

Meddelanden som gäller de olika ämnesområdena öppnas genom att klicka på rubriken. Ifall inga aktuella meddelanden finns för närvarande inom något ämnesområde finns bara rubriken.

Sidans funktioner

I varje sidas nedre kant finns ett datum som anger när sidans innehåll senast har ändrats. Likaså i sidans nedre kant finns sociala mediers delningsknapp, responslänken samt en utskriftsknapp.

Feedback

Ifall det på sidorna finns föråldrad information ber vi meddela om detta till underhållaren av sidan via responslänken som finns nere på varje sida (Skicka respons). Välj Kundbetjäning och rådgivning, Stadens webbsidor.

Responssystemet kan också nås via sidfotsrubriken Respons, via Genvägar under rubriken Respons och via huvudmenyn Förvaltning och beslutsfattande > Delta och påverka > Respons.

Delta och påverka

Delta och påverka kan nås via Genvägar och via huvudmenyn Förvaltning och beslutsfattande > Delta och påverka. Via Delta och påverka kan man sända in respons eller ett kommuninvånarinitiativ, få information om val och om röstning samt om hur man söker ändring i kommunala beslut.

Respons på stadens verksamhet eller någon service kan lämnas in via responssystemet.

På sidan Kommuninvånarinitiativ kan man komma med initiativ i ärenden som gäller stadens verksamhet.

Sidkarta

I sidfotens högre övre kant finns en länk till en sidkarta. Av sidkartan framgår sidornas hierarki.

Upp

Uppdaterad 15.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut