Olet tässä

Keskusarkisto - kaupungin asiakirjallinen muisti

Keskusarkisto (kaupunginarkisto) johtaa kaupungin arkistotointa. Keskusarkisto ottaa vastaan ja ylläpitää kaupungin julkisen toiminnan tuloksena syntyneen pitkäaikaisesti säilytettävän asiakirja-aineiston sekä hoitaa siihen liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun. Keskusarkiston asiakirja-aineistot antavat hyvän kuvan Kokkolan kaupungin kehityksestä ja niistä saa tietoja eri hallintoelimissä käsitellyistä asioista.

Suurimmat aineistoryhmät muodostavat kaupunginhallituksen, valtuuston ja eri lautakuntien pöytäkirjat, palkka-asiakirjat sekä rakennusluvat. Myös eri koulujen aineistoa on siirretty keskusarkistoon. Vanhin asiakirja on Kokkolan kaupungin perustamisasiakirja vuodelta 1620. Valtaosa aineistosta on kuitenkin 1900- ja 2000-luvuilta. Tavoitteena on keskittää kaikki ennen 2000-lukua syntyneet pitkään ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat keskusarkistoon seuraavien vuosien kuluessa. Uudemmat asiakirjat (ja tällä hetkellä osa vanhemmista) ovat hallintokuntien hallussa.

Lakkautettujen kuntien (Kälviä, Lohtaja ja Ullava) arkistot sijaitsevat pääsääntöisesti Kälviän aluetoimiston arkistossa, lisätietoja antaa Jaana Suhr (rakennusluvat). Kaarlelan ja Öjan kuntien arkistot sijaitsevat keskusarkistossa. Terveyskeskuksen potilasarkisto sijaitsee terveyskeskuksessa kuten myös lakkautetun terveyskeskuksen hallinnon arkisto.

Viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja niitä voi kuka tahansa tulla tutkimaan. Mikäli asiakirjoihin sisältyy salassa pidettävää tai arkaluonteista tietoa, tulee tutkijan hakea tutkimuslupaa aineiston käyttöön. Tutkija myös sitoutuu noudattamaan arkiston sääntöjä. Keskusarkisto tekee säilyttämiinsä asiakirjoihin perustuvia selvityksiä ja antaa todistuksia ja jäljennöksiä. Todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voi tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä. Arkiston toimintaa ja arkistokokoelmia esitellään tilauksesta ryhmille.

Keskusarkiston henkilökunta on tavoitettavissa ma-pe klo 8.30-16.00.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta