Du är här

Centralarkiv

Centralarkivet fungerar som ett slutarkiv för stadens förvaltningars dokument som skall uppbevaras en längre tid eller bestående. I dokumenten finns uppgifter om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan (dokument som gäller nya ärenden finns hos centralregistraturen). Även handlingar som gäller bygglov uppbevaras i centralarkivet (nyare ärenden hos byggnadstillsynen).

Det äldsta dokumentet handlar om stadens grundläggning och är från år 1620. De flesta av arkivets dokument är ändå från 1900- och 2000-talen.

Arkiven av de avskaffade kommunerna (Kelviå, Lochteå och Ullava) förvaras huvudsakligen i kommundelskontoret i Kelviå, mer information ger Jaana Suhr (bygglov). Karlebys (Kaarlela) och Öjas arkiven förvaras i centralarkivet. Hälsovårdscentralens patientarkiv samt den avskaffade hälsovårdscentralens förvaltnings arkiv förvaras i hälsovårdscentralen.

Centralarkivets personal är anträffbar måndag till fredag kl. 9-15.

Upp

Uppdaterad 14.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut