Du är här

Centralregistratur

1. vån., tfn. 040 806 50 09, 040 806 50 08

Kommuninvånarna kan vända sig till centralregistraturen då de vill veta hur långt man har kommit i behandlingen av ett ärende som de tagit initiativ till. Kommuninvånarna har rätt att komma med såväl skriftliga som muntliga initiativ och lämna in dem hos centralregistraturen.

Upp

Uppdaterad 19.10.2012 | Skicka respons | Skriv ut