Du är här

Kulturtjänster

Karleby stads bildningsnämnden kan bevilja till föreningar, enskild konstnär eller konstnärsgrupp projektbidrag för kulturprojekt eller hyresbidrag för betalning av hyror för framträdanden och för arbets- eller träningslokaler. Bidraget ansöks med kulturtjänsternas ansökningsblankett som finns på stadens webbsidor vid ekokkola.fi -tjänster.

Elektronisk ansökan


Upp

Uppdaterad 1.11.2017 | Skicka respons | Skriv ut