Du är här

Idrottstjänster

Bidrag för idrottsverksamhet

Idrottsnämnden framlägger årligen i anslutning till stadens budget ett anslag, som ska användas för att stödja den idrotts- och motionsverksamhet som drivs av idrottsföreningar och –sällskap. Nämnden beslutar i samband med dispositionsplanen om användningen av bidragsanslaget för olika ändamål. Bidrag reserveras för följande ändamål:

  • Bidrag avsett för träning av ungdomar under 18 år
  • Kartanslag
  • Projektbidrag
  • Utbildningsbidrag
  • Bidrag för verksamhetslokaler

Information, anvisningar och blanketter

Specialmotionskort

Specialmotionskortet är avsett för handikappade och långtidssjuka. Målet är att aktivera dem till motions- och idrottsverksamhet på eget initiativ.

Information, anvisningar och blanketter

Ansökan om tur till idrottsanläggning

Information, anvisningar och blanketter 

Uppgifter om idrottsföreningens funktionärer

Idrottstjänsterna ber föreningarna anmäla sina funktionärernas kontaktuppgifter årligen senast i slutet av mars.

Information, anvisningar och blanketter

Upp

Uppdaterad 2.1.2015 | Skicka respons | Skriv ut