Olet tässä

Ympäristöpalvelut

Jätehuollon lomakkeet

Kaikki jätehuoltoa koskevat lomakkeet löytyvät Jätelautakunnan internetsivuilta. Täytetyt lomakkeet lähetetään suoraan Jätelautakunnalle.

Maa-ainesluvat

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa.

Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista on melun aiheuttajan tehtävä kirjallinen ilmoitus asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kokkolassa ilmoitus toimitetaan ympäristöpalveluyksikköön.

Ruoppausilmoitus

Vesilain mukaan ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle ja vesialueen omistajalle.


Sivun alkuun

Päivitetty 1.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta