Du är här

Allmänförvaltningens blanketter

Staden stödjer genom sin understödsverksamhet lokal medborgarverksamhet, organisationer och kommuninvånarnas delaktighet inom ramen för anslag som årligen finns till förfogande.

Av stadens medel kan understöd beviljas enligt prövning för evenemang och projekt som föreningar och sammanslutningar ordnar.

Stadsstyrelsens understöd beviljas sådana allmännyttiga sammanslutningar, såsom byföreningar och andra sammanslutningar, vilkas verksamhet faller utanför bildningsnämndens behörighetsområden. Karleby stad kan stödja ett bestämt ändamål samtidigt med bara stadsstyrelsens eller en nämnds understöd.

Ansökan om understöd ska lämnas in före utgången av mars. Staden informerar om tiden för ansökan om understöd i de tidningar som är stadens officiella annonskanaler samt på stadens webbplats.

Upp

Uppdaterad 27.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut