Olet tässä

Rekisteriselosteet

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä (tietojärjestelmäseloste).

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää viranomaista puolestaan laatimaan henkilörekisteristä rekisteriselosteen (henkilörekisteriseloste). Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tälle sivustolle on koottu Kokkolan kaupungin tietojärjestelmä- sekä henkilörekisteriselosteet toimialakohtaisesti.  Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä henkilörekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.

Kameravalvonnan rekisteriselosteet ovat nähtävissä niissä kiinteistössä, joissa kameravalvonta on.

Sivun alkuun