Olet tässä

Rekisteriselosteet

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä (tietojärjestelmäseloste).

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää viranomaista puolestaan laatimaan henkilörekisteristä rekisteriselosteen (henkilörekisteriseloste). Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys tietosuojalaiksi. Sillä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tälle sivustolle on koottu Kokkolan kaupungin tietojärjestelmä- sekä henkilörekisteriselosteet toimialakohtaisesti.  Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä  kaupungin asiakaspalvelupisteeseen.

Kameravalvonnan rekisteriselosteet ovat nähtävissä niissä kiinteistössä, joissa kameravalvonta on.

Tietosuoja-asetus parantaa henkilötietojen suojaa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa perjantaina 25. toukokuuta. Asetuksen myötä henkilötietojen suojaaminen paranee.

Kun olet asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioit kaupungin kanssa, kaupunki kerää henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi.

Kaikki tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, jotka pääset näkemään kaupungin verkkosivuilla.

Asiakkaat voivat pyytää tietoa omista henkilötiedoistaan, lomake löytyy kaupungin verkkosivuilta tai kaupungin asiakaspalvelupisteestä. Henkilöllisyys tulee todistaa.

Kokkolan kaupungilla on tietosuojavastaava, jolta voit kysyä lisätietoja tietojesi käsittelystä.

Sivun alkuun