Olet tässä

Rekisteriselosteet/ tietosuojaselosteet

Kokkolan kaupunki päivittää parhaillaan rekisteriselosteita tietosuojaselosteiksi. Tietosuojaselosteet vastaavat paremmin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (621/2018) ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimuksiin.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä (tietojärjestelmäseloste).

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) tuli voimaan toukokuussa 2016, ja sitä on sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Asetuksen rinnalla sovelletaan kansallista tietosuojalakia(1050/2018), joka hyväksyttiin marraskuussa 2018 eduskunnassa, ja joka tuli voimaan 1.1.2019.

Kun olet asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioit kaupungin kanssa, kaupunki kerää henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Kaikki tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet tai tietosuojaselosteet, jotka pääset näkemään kaupungin verkkosivuilla.

Asiakkaat voivat pyytää tietoa omista henkilötiedoistaan tai pyytää kaupunkia korjaamaan henkilötietoja. Lomakkeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta ja kaupungin asiakaspalvelupisteestä. Henkilöllisyys tulee todistaa.

Kokkolan kaupungilla on tietosuojavastaava, jolta voit kysyä lisätietoja tietojesi käsittelystä.

Tälle sivustolle on koottu Kokkolan kaupungin tietojärjestelmä-, tietosuoja- sekä henkilörekisteriselosteet toimialakohtaisesti.  Mikäli haluat tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä  kaupungin asiakaspalvelupisteeseen.

Kameravalvonnan rekisteriselosteet ovat nähtävissä niissä kiinteistössä, joissa kameravalvonta on.

Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Sivun alkuun

Päivitetty 15.10.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta