Du är här

Mottagning av nätfakturor

Karleby stad använder ett elektroniskt system för fakturacirkulation och ber därför att få fakturorna som nätfakturor. Som operatör för nätfaktureringen anlitar staden CGI vars förmedlarkod är 003703575029.

Stadens EDI-kod är 00370179377801

Affärsverkens EDI-koder:

Karleby Vatten 00370179377811

Karleby Työplus 00370179377821

Karleby stads FO-nummer är 0179377-8.

OBS! Beställarkoden måste anges på fakturan.

Karleby stad dirigerar fakturorna på basis av beställarkoden. Den fyrsiffriga beställarkoden förmedlas i en Finvoice-fil:

Av taggarna nedan avläser vårt ekonomistyrsystem Agresso uppgifterna bakom beställarkoden. De prioriteras enligt ordningen nedan:

InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>
InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>
InvoiceDetails/<OrderIdentifier>
InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>
DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>

OBS! Karleby Hamn och Karleby Energi hör sedan 1.1.2015 inte längre till stadens affärsverk.

Mer information: taloushallinto(at)kokkola.fi